09 iul.

a leza

Verbul a leza vine din franțuzescul léser și este folosit ca termen livresc, fiind, în dicționare, explicat mai mult prin sinonimii. Se referă la a vătăma, a răni, iar sensul figurat are în vedere o similitudine de sens cu a jigni, a ofensa.

Dintr-un alt punct de vedere privind lucrurile, verbul înregistrează o echivalenți cu „a aduce (cuiva) un prejudiciu, a păgubi (pe cineva)”. Alte sinonime acceptate, în funcție de context, sunt a afecta, a dăuna, a insulta, a înjosi, a prejudicia, a traumatiza, a ultragia.

Continuare »

07 mart.

a (se) boșorogi

Verbul a (se) boșorogi m-a surprins, pentru că una dintre semnificațiile lui îmi era complet necunoscută. Nu știam că primul sens al termenului înseamnă „a se îmbolnăvi de hernie”, având legătură cu boșorog – „persoană care suferă de hernie”.

Celălalt sens al substantivului, cel figurat, este mult mai cunoscut și înseamnă „om bătrân, ramolit”, iar verbul se referă la „a pierde vigoarea fizică și intelectuală (în special din cauza vârstei înaintate)”, fiind sinonim, de pildă, cu a se hârbui, a îmbătrâni, a se ramoli, a se rablagi, a se rebegi, a se surpa, a se vătăma.

Continuare »

16 sept.

a (se) strica

Verbul a (se) strica este foarte bogat în semnificaţii şi are o mulţime de sinonime. Înseamnă, în sensul său cel mai extins, „a (se) transforma din bun în rău”, fiind echivalent cu a (se) deteriora, a (se) degrada, a (se) defecta. Se foloseşte legat de lucruri care sunt distruse pentru a ajunge la ceva din interiorul lor sau aflat dincolo de ele (de exemplu, ouă, uşi, încuietori etc.) – situaţie în care cel mai utilizat sinonim este a sparge. De asemenea, se poate referi la materii organice – „a se descompune sub acţiunea agenţilor exteriori distructivi”, ori la aer – „a deveni greu respirabil din cauza unor substanţe sau mirosuri neplăcute, nocive”, stabilind sinonimie cu a (se) altera.

Se are în vedere efectul, rezultatul final – distrugerea, uneori subliniind şi intenţia – „a împiedica buna desfăşurare a unei acţiuni, a se pune de-a curmezişul” – sinonim cu a tulbura, a zădărnici. Dincolo de toate, verbul este asociat foarte des cu greşeala – „a pricinui stricăciuni, daune, lipsuri”, ori cu inutilitatea – „a fi nefolositor, nepotrivit, dăunător într-o anumită situaţie” – sinonim cu a vătăma. Deseori, implică şi vinovăţia – „a greşi, a se face vinovat de ceva”, mai ales atunci când este vorba despre a dăuna unei alte persoane – „a influenţa pe cineva în rău, a corupe”. Se poate strica sănătatea cuiva, starea sufletească sau morală, limba vorbită; se pot strica prietenii, farmece, petreceri, planuri, înţelegeri, legi, vieţi.

Continuare »

22 oct.

a (se) răni

Verbul a (se) răni provine din limba slavă, la fel ca şi substantivul rană – „ruptură internă sau exterioară a ţesutului unei fiinţe vii, sub acţiunea unui agent distrugător”, sinonim cu bubă, leziune, plagă, traumă, vătămătură. Spre deosebire de verb, acesta din urmă intră în componenţa unor expresii destul de des utilizate: bun de pus la rană („om foarte bun”), a pune sare pe rană („a stârni, a agrava lucrurile”), a pune degetul pe rană („a găsi sau a indica pricina, a dezvălui cauza unei situaţii, a prezenta situaţia fără menajamente”).

Acţiunea corespunzătoare se explică prin „a(-şi) face o rană, a (se) vătăma printr-o rană”. Interesant este faptul că sinonimele care se referă la acest sens aparţin unor zone semantice mai rar folosite: livrescul a (se) leza ori a (se) vulnera, popularul a (se) vătăma, regionalele a (se) săgni, a (se) prizări şi învechitul a (se) plăgui. Celelalte, mai des utilizate, au în vedere sensul figurat al termenului, pentru că rana poate fi şi morală, o suferinţă sau un chin sufletesc: a durea, a insulta, a îndurera, a (se) întrista, a jigni, a mâhni, a ofensa, a ultragia.

Continuare »

19 apr.

a vulnera

Verbul a vulnerabiliza nu există oficial. Am constatat lucrul acesta cu surprindere, în momentul în care o prietenă îmi dăduse o idee de articol şi am început documentarea. DOOM-ul abia acum a introdus ca noutate substantivul vulnerabilitate, dar pentru verb se pare că va trebui să mai aşteptăm. Există însă – dacă nu ştiaţi – a vulnera, care vine din latinescul vulnerare, se foloseşte rar şi înseamnă „a răni, a vătăma”.

Am descoperit şi ceva foarte interesant despre cuvântul vulnerabil. Sensul de bază, primul sens al termenului, se referă la ceva sau cineva „care poate fi vătămat, rănit (cu uşurinţă), care este lezabil”. Nu se presupune niciun fel de intenţionalitate din partea celui care va produce vătămarea, nici nu se porneşte de la premisa că cel rănit are vreo grozavă hibă ascunsă…

Continuare »

© 2021 blog.ro-en.ro