Arhiva categoriei 'Ortografie'

03 nov.

DOOM 3: anorexic – Antanta

+ anorexic se desparte a-no-re-xic/an-o-re-xic; are atât valoare adjectivală, cât și substantivală, masculin cu pluralul anorexici și femininul anorexică-anorexice

! anorexie respectă aceleași două sugestii pentru despărțirea în silabe; este substantiv feminin cu genitiv-dativul anorexiei și pluralul anorexii

! anóst rămâne cu o singură variantă accentuală; este adjectiv masculin cu pluralul anoști și femininul anostă-anoste

+ a antamá e un termen livresc („a începe, a deschide”), verb predicativ cu indicativul prezent eu antamez, el antamează și conjunctivul să antamez, să antameze

! Antánta (Tripla Înțelegere) este substantiv propriu feminin care are formă neaccentuată – Antantă și genitiv-dativul Antantei

27 oct.

DOOM 3: Ánkara – anorectal

+ Ánkara (din turcă) este substantiv propriu feminin cu genitiv-dativul Ankarei

+ anno Domini (de la nașterea lui Isus) vine din limba latină, locuțiune adverbială care se abreviază a.D. (de exemplu „în 145 a.D.”)

! anofel este adjectiv masculin – țânțar anofel, cu pluralul anofeli, și femininul anofelăspecie anofelă, cu pluralul anofele

+ a anonimiza are două variante corecte pentru despărțirea în silabe – a-no-ni-mi-za/an-o-ni-mi-za; verbul are indicativul prezent eu anonimizez, el anonimizează și conjunctivul prezent să anonimizez, să anonimizeze

+ anorectal apare ca noutate, adjectiv masculin cu pluralul anorectali și femininul anorectală-anorectale

20 oct.

DOOM 3: angstrom/ ångström – Ánina

!angstrom/ångström („unitate de măsură pentru lungimi de undă egală cu a zecea milioana parte dintr-un milimetru”) – å se pronunță în suedeză o; termenul este învechit, substantiv masculin cu pluralul angstromi/ångströmi și simbolul Å

+ an-iarnă este echivalent cu „iarna trecută”, adverb folosit în registrul popular

+ a anima, cu sensul de „a sugera mișcarea prin desen”, este noutate în DOOM3; verbul are indicativul prezent eu animez, el animează, conjunctivul prezent să animez, să animeze

+ animat este adjectiv masculin cu pluralul animați și femininul animată-animate. Tot ca noutate este înregistrat și +animat (categorie), substantiv neutru cu pluralul animate (exemplare)

+ Ánina este numele unui oraș, substantiv propriu feminin cu genitiv-dativul Áninei

13 oct.

DOOM 3: angajator – angor pectoris

+ angajator apare ca noutate, folosit rar cu valoare adjectivală, însă mai des ca substantiv masculin cu pluralul angajatori; în cazul femininului, proporțiile sunt inversate – adjectivul cu pluralul angajatoare este mai utilizat decât substantivul

! anghelică își păstrează o singură formă (angelică nu mai este menționat); substantivul feminin are genitiv-dativul anghelicii, iar accentul cade pe primul i („plantă erbacee aromatică, cu frunze mari și cu flori albe-verzui, a cărei rădăcină se folosește în industria farmaceutică; băutură alcoolică preparată din această plantă”)

+ anginos este adjectiv masculin cu pluralul anginoși și femininul anginoasă-anginoase

! angiocolită (an-gi-o-co-li-tă) este substantiv feminin cu genitiv-dativul angiocolitei, care primește și formă de plural – angiocolite (cazuri, forme)

! ángor péctoris vine din latină și este locuțiune substantivală feminină („angină pectorală”)

06 oct.

DOOM 3: ándrea – anestezie

+ ándrea apare ca noutate (cu accent diferit față de omograful care înseamnă „ac de tricotat”), denumirea populară și învechită a lunii decembrie, coexistând cu +undrea; este substantiv masculin cu genitiv-dativul folosit în structuri de tipul luna lui ándrea

+ androcentrism este substantiv neutru

+ anduranță este substantiv feminin cu genitiv-dativul anduranței – „capacitatea de a rezista la eforturi fizice, răbdare; rezistență mecanică (a unui motor)”

! aneroid este adjectiv cu formă de masculin singular când însoțește, de pildă, substantivul neutru barometru aneroid („barometru metalic de măsurare a presiunii atmosferice”), dar și cu feminin singular în structuri de tipul capsulă aneroidă; pluralul este aneroide

! anestezie are menționate câteva forme care lipseau din DOOM2; este substantiv feminin cu genitiv-dativul anesteziei și pluralul anestezii, articulat anesteziile (despărțit a-nes-te-zi-i-le)

29 sept.

DOOM 3: anavirus – a andoca

+ anavirus apare ca noutate, substantiv neutru cu pluralul anavirusuri; deși nu apare în ultima ediție a DEX-ului, semnificația se pare că este „inframicrob devenit inactiv patologic sub acțiunea căldurii sau formolului”

+ ancilar este un termen livresc („referitor la slugi”) care, prin extindere de sens devine sinonim cu „subordonat, umil, slugarnic”; este adjectiv masculin cu pluralul ancilari și femininul ancilară-ancilare

! andante este un termen folosit în muzică; când are valoare substantivală, este neutru și se articulează andantele

+ andantino, ca substantiv, este o noutate, neutru cu articularea andantinoul și pluralul andantinouri (toate formele au accentul pe i)

+ a andoca este un verb nou, cu indicativul prezent eu andochez, el andochează, iar conjunctivul prezent – eu să andochez, el să andocheze

© 2024 blog.ro-en.ro