Despre blog

Acest blog este destinat publicării de articole, ştiri, informaţii utile şi interesante, chiar şi divertisment despre limbile română şi engleză. Este un proiect realizat din pasiune pentru aceste limbi, cu dorinţa de a fi de folos câtor mai multora dintre voi.

Pe blog pot participa toţi cei care au ceva interesant de spus (respectând tematica, desigur). Dacă nu ştii cum se procedează, nu e o problemă, vei beneficia de tot ajutorul necesar, cu prietenie. Pentru a începe, trimite un mesaj.

© 2024 blog.ro-en.ro