Arhiva categoriei 'Limba română'

15 oct.

DOOM 2: prescript – presesiune

! prescript este un arhaism cu două variante corecte pentru despărțirea în silabe pres-cript/pre-script; este substantiv neutru cu pluralul prescripte (sinonim cu „dispoziție, normă, prescripție, prevedere”). Întreaga familie lexicală respectă cele două principii pentru silabisire, de pildă adjectivul !prescriptibil (masculin cu pluralul prescriptibili și femininul prescriptibilă-prescriptibile) și !prescripție – echivalent mai rar folosit al lui prescriere (substantiv feminin cu genitiv-dativul prescripției și pluralul prescripției.

! a prescurta se desparte pre-scur-ta, verb cu indicativul present prescurtează. Substantivul provenit din infinitivul lung este !prescurtare, substantiv feminin cu genitiv-dativul prescurtării și pluralul prescurtări.

* a preselecta este o noutate, verb cu indicativul prezent preselelectează

* preselecție (pre-se-lec-ți-e) este substantiv feminin cu genitiv-dativul preselecției și pluralul preselecții

* presesiune se desparte pre-se-si-u-ne – substantiv feminin cu genitiv-dativul presesiunii și pluralul presesiuni

08 oct.

DOOM 2: preorășenesc – prescriere

* preorășenesc se desparte pre-o-ră-șe-nesc și este adjectiv masculin, cu femininul preorășenească și plural comun – preorășenești

! prepeleac își schimbă genul – este acum neutru (nu masculin) și, prin urmare, și forma de plural – prepeléce (în loc de mai vechiul prepeleci)

! presărare este substantiv feminin cu genitiv-dativul presărării și pluralul presărări

! a preschimba are acum două variante corecte pentru despărțirea în silabe – pres-chim-ba/pre-schim-ba; este verb cu indicativul prezent preschimbă. Din infinitivul lui lung se formează substantivul !preschimbare (ce respectă aceleași reguli pentru silabisire), feminin cu genitiv-dativul preschimbării și pluralul preschimbări.

! a prescrie (pres-cri-e/pre-scri-e) este verb cu indicativul prezent eu prescriu, tu prescrii, noi prescriem, voi prescrieți, ei prescriu; conjunctivul prezent este să prescrie, imperativul – prescrieți, gerunziul – prescriind și participiul prescris. Substantivul corespunzător este *prescriere – susbtantiv feminin cu genitiv-dativul prescrierii și pluralul prescrieri.

01 oct.

DOOM 2: premodern – preoperatoriu

* premodern apare ca noutate, adjectiv masculin cu pluralul premoderni și femininul premodernă-premoderne

* prenadez este substantiv neutru

* prenupțial se desparte pre-nup-ți-al, adjectiv masculin cu pluralul prenupțiali și femininul prenupțială-prenupțiale

! Preobrajénie (Pre-o-bra-je-ni-e) este denumirea populară a sărbătorii ortodoxe Schimbarea la Față (6 august); substantivul propriu feminin are genitiv-dativul Preobrajeniei

* preoperatoriu (pre-o-pe-ra-to-rĭu) e adjectiv masculin, cu femininul preoperatorie și o singură formă de plural – preoperatorii

29 sept.

Cursuri online de limba română pentru străini

Cea de-a treia serie de cursuri de limba română, predată ca limbă străină, este organizată exclusiv online de Institutul Cultural Român (ICR), prin intermediul platformelor Zoom sau Google Meet. Doritorii pot opta pentru un modul de limba română, cu o durată totală de 40 de ore, fie dimineața (în intervalul 9:30-11″30), fie seara (în intervalul 18:30-20:30), în perioada 5 octombrie – 9 decembrie 2020 sau 6 octombrie – 10 decembrie 2020. Data limită pentru înscriere este 30 septembrie 2020. Testarea de nivel are loc online, în data de 1 octombrie 2020, la ora 12:00, folosind Zoom sau Google Meet.

Grupele reunesc între 6 și 12 cursanți. Pentru a se putea forma o grupă pentru fiecare nivel, numărul minim este de șase participanți. Taxa de înscriere pentru un modul de 40 de ore de curs este de 150 EUR sau 740 RON, achitați prin transfer bancar. În acest preț sunt incluse testul de nivel și materialele folosite. Detalii suplimentare și orar se pot accesa online.

Continuare »

24 sept.

DOOM 2: preinfarct – premergător

* preinfarct apare ca noutate, substantiv neutru cu pluralul preinfarcte (pre-in-farc-te)

! prejos este înregistrat ca adverb utilizat în structura mai prejos

! a prelimina este verb (derivat regresiv din preliminar) cu două forme pentru indicativul prezent prelimineáză/prelímină („a calcula, a aprecia, a fixa cu anticipație”)

! a se prelinge trece în clasa reflexivelor, verb cu indicativul prezent se prelinge, imperfectul se prelingea, perfectul simplu se prelinse, gerunziul prelingându-se și participiul prelins. Prin conversiune din infinitivul lung, se obține substantivul !prelingere, feminin cu genitiv-dativul prelingerii și pluralul prelingeri.

* premergător are o valoare nouă, substantiv neutru cu pluralul premergătoare

17 sept.

DOOM 2: predicatoare – preglaciar

* predicatoare apare ca substantiv feminin cu genitiv-dativul predicatoarei și pluralul predicatoare

! prefabricare (pre-fa-bri-ca-re) este substantiv feminin cu genitiv-dativul prefabricării și pluralul prefabricări

* prefixal este o noutate, adjectiv masculin cu pluralul prefixali și femininul prefixală-prefixale

* pregeneric este substantiv neutru cu pluralul pregenerice („suită de secvențe care precedă genericul unui film”)

* preglaciar (pre-gla-ci-ar) apare ca adjectiv masculin cu pluralul preglaciari și femininul preglaciară-preglaciare

© 2020 blog.ro-en.ro