Arhiva categoriei 'Limba română'

09 iul.

DOOM 2: postgaranție – postmodernist

* postgaranție apare ca noutate, substantiv feminin cu genitiv-dativul postgaranției („perioadă de după expirarea garanției unui produs”)

! postliceal se desparte post-li-ce-al și este adjectiv masculin cu pluralul postliceali și femininul postliceală-postliceale

! postludiu se desparte post-lu-diu și este un termen muzical („episod final al unei compoziții muzicale, care evocă teme din cuprinsul ei”), substantiv neutru cu pluralul postludii

! postmeridian (post-me-ri-di-an) este adjectiv masculin cu postmeridiani și femininul postmeridiană-postmeridiane; se abreviază p.m. Interesant este că dicționarul consemnează și structura *post merídiem, locuțiune adverbială venită din limba latină („în cursul după-amiezii”), care se abreviază la fel – p.m.

* postmodernism („curent artistic, tendință care urmează după modernism”) este substantiv neutru. Din aceeași familie lexicală, este menționat ca noutate și adjectivul *postmodernist, masculin cu pluralul postmoderniști și femininul postmodernistă-postmoderniste.

02 iul.

DOOM 2: postdecembrist – posterior

* postdecembrist apare ca noutate, adjectiv masculin cu pluralul postdecembriști și femininul postdecembristă-postdecembriste

* postelectoral are valoare adjectivală, masculin cu pluralul postelectorali și femininul postelectorală-postelectorale; are două variante corecte pentru despărțirea în silabe – pos-te-lec-to-ral/post-e-lec-to-ral

! posteminescian este adjectiv masculin cu pluralul posteminescieni și femininul posteminesciană/posteminesciene; se desparte fie pos-te-mi-nes-ci-an, fie post-e-mi-nes-ci-an

* poster este un anglicism, substantiv neutru cu pluralul postere

* posterior are, pe lângă valoarea mai veche, adjectivală, una nouă: este substantiv neutru cu pluralul posterioare – se folosește în registru familiar și se desparte pos-te-ri-or

25 iun.

DOOM 2: posomorâre – postdatare

! posomorâre este substantiv feminin cu genitiv-dativul posomorârii și pluralul posomorâri. Din aceeași familie lexicală, apare și !posomoreală, substantiv feminin și el, cu genitiv-dativul posomorelii și pluralul posomoreli.

! postaprindere este un echivalent mai rar utilizat al lui autoaprindere; vechiul dicționar trimitea la aprindere, dar acum termenul este menționat ca atare – substantiv feminin cu genitiv-dativul postaprinderii și pluralul postaprinderi, cu două variante corecte pentru despărțirea în silabe pos-ta-prin-de-re/post-a-prin-de-re („aprindere întârziată a combustibilului în cilindrii unui motor cu ardere internă”)

! postată / postață apare ca termen regional cu două variante corecte (anterior era considerată corectă doar prima); substantivul feminin are genitiv-dativul postatei/postății și pluralul postate/postăți

* postcomunism apare ca noutate, substantiv neutru. Din aceeași familie lexicală, tot nou este și adjectivul *postcomunist, masculin cu pluralul postcomuniști și femininul postcomunistă-postcomuniste.

* postadatare este substantiv feminin, obținut prin conversiune din verbul a postdata; are genitiv-dativul postadatării și pluralul postdatări

18 iun.

DOOM 2: portunealtă – posesie

! portunealtă se desparte por-tu-neal-tă/port-u-neal-tă; este substantiv feminin cu genitiv-dativul portuneltei și pluralul portunelte

* a porționa (por-ți-o-na) apare ca noutate, verb cu indicativul prezent el porționează

! porumbac este adjectiv (despre păsări – „pestriț”), masculin cu pluralul porumbaci și femininul porumbacă-porumbace

! porunceală este termen popular, substantiv feminin cu genitiv-dativul poruncelii și pluralul porunceli

* posesie (sinonim cu „deținere”) apare ca noutate, substantiv feminin cu genitiv-dativul posesiei

11 iun.

DOOM 2: portochelari – portschi

! portochelari are două variante corecte pentru despărțirea în silabe – por-to-che-lari/port-o-che-lari; este substantiv neutru cu pluralul portochelari

! porto-franco este substantiv neutru cu pluralul porto-franco („port, parte dintr-un port sau dintr-o regiune de litoral, în care mărfurile nu sunt supuse taxelor vamale și nici altor formalități fiscal”)

* portorican (referitor la Puerto Rico) are valoare adjectivală sau substantivală, masculin cu pluralul portoricani și femininul portoricană-portoricane. În același timp, pentru varianta Porto Rico dicționarul trimite la Puerto Rico.

* portret-robot apare ca noutate, substantiv neutru cu pluralul portrete-robot

* portschi este substantiv neutru, cu articularea portschiul și pluralul portschiuri („dispozitiv pentru transportarea schiurilor; suport fixat pe capota autoturismelor pentru transportul schiurilor”)

04 iun.

DOOM 2: portfard – porto

* portfard se desparte port-fard și este substantiv neutru cu pluralul portfarduri

! porthart înseamnă „geantă pliantă din piele, pânză, mușama etc. care se poartă atârnată de umăr cu o cruce, fiind folosită pentru păstrarea hărților”; se desparte port-hart și este substantive neutru cu pluralul portharturi

! portland – „ciment obținut prin pulverizarea unui amestec de argilă și de cretă calcinată” – este substantiv neutru

! portlandian poate avea valoare adjectivală – masculin cu pluralul portlandieni și femininul portlandiană-portlandiene, dar și valoare substantivală – este neutru; termenul este folosit în geologie – „(din) ultimul etaj al jurasicului; titanic”

! porto este substantiv neutru, articulat portoul, cu pluralul portouri când e vorba de porții (vin originar din Portugalia)

© 2020 blog.ro-en.ro