Iulia Muşat

14 ian.

DOOM 2: procesor – proestós / proistós

* procesor este substantiv neutru cu pluralul procesoare

* procesualitate (pro-ce-su-a-li-ta-te) apare ca substantiv feminin cu genitiv-dativul procesualității („caracter procesual”)

! proci este un termen învechit (venit din slavă); este adverb, însemnând „și așa mai departe”

* procuristă este substantiv feminin, corespondentul unui masculin mai vechi („mandatar având de obicei împuterniciri pentru îndeplinirea actelor juridice în numele cuiva”); are genitiv-dativul procuristei și pluralul procuriste

! proestós / proistós are acum două forme acceptate (anterior, a doua formă trimitea la prima); este învechit și regional, substantiv masculin cu pluralul proestóși/proistóși („călugăr sau preot cu cel mai înalt rang în ierarhia clericilor unei mănăstiri sau a unei biserici”)

07 ian.

DOOM 2: a problematiza – procesomanie

* a problematiza apare ca noutate, verb cu indicativul problematizează. Din infinitivul lung, s-a format substantivul *problematizare, feminin cu genitiv-dativul problematizării și pluralul problematizări.

! procátor primește o precizare suplimentară – este regionalism (sinonim cu „avocat”), substantiv masculin cu pluralul procatori

* proceduristă apare într-un articol separat de masculinul mai vechi ce îi corespunde; este substantiv feminin cu genitiv-dativul proceduristei și pluralul proceduriste („specialistă în procedură judiciară, în dreptul procesual”)

* a procesa este verb, având indicativul prezent procesează. Din aceeași familie lexicală, este menționat și substantivul *procesare, feminin cu genitiv-dativul procesării și pluralul procesări.

* procesomanie („mania de a intenta nejustificat procese”) este substantiv nou, feminin cu genitiv-dativul procesomaniei

31 dec.

DOOM 2: proamerican – probațiune

* proamerican (pro-a-me-ri-can) este adjectiv masculin cu pluralul proamericani și femininul proamericană-proamericane

* proastă-creștere apare ca substantiv compus, feminin cu genitiv-dativul proastei-creșteri

* probabil apare cu o valoare nouă – poate fi și adverb

* probabilistic este nou, adjectiv masculin cu pluralul probabilistici și femininul probabilistică-probabilistice

* probațiune (pro-ba-ți-u-ne) este substantiv feminin cu genitiv-dativul probațiunii și pluralul probațiuni („dovedire, dovadă”)

24 dec.

DOOM 2: a se pristăvi – a se prizări

! a se pristăvi trece în clasa reflexivelor; termenul este învechit și regional, însemnând „a muri, a strămuta (din lumea asta)” – verb cu indicativul prezent el se pristăvește, imperfectul se pristăvea și conjunctivul să se pristăvească

! pristoleanca (numele unui dans) este substantiv feminin căruia i se precizează acum și forma de genitiv-dativ – pristolencii

* privat apare ca adjectiv – masculin cu pluralul privați și femininul privată-private

* a privatiza este verb nou, cu indicativul el privatizează. Din aceeași familie lexicală, a intrat în circulație și substantivul *privatizare, feminin cu genitiv-dativul privatizării și pluralul privatizări.

! a se prizări devine și el reflexiv, verb folosit în registrul popular și familiar – „a deveni sau a rămâne mic, nedezvoltat; a se pipernici, a se chirci”; indicativul prezent este el se prizărește, imperfectul – se prizărea, conjunctivul – să se prizărească

17 dec.

DOOM 2: priorat – pristandaua

* priorat denumește funcția unui !priór (titlu în magistratură / ierarhia clericală); termenul este substantiv neutru și se desparte pri-o-rat. Din aceeași familie lexicală, dicționarul menționează separat femininul !prióră, care până acum apărea în același articol cu forma masculină principală („conducător al unei mănăstiri catolice sau al unei congregații de călugări”)

* prioritar (pri-o-ri-tar) apare ca noutate, adjectiv cu pluralul prioritari și femininul prioritară-prioritare

* pripă funcționează în registru popular și familiar, exclusiv în locuțiunile adverbiale în pripă / fără pripă

* pripășire este și el termen popular, substantiv feminin (din infinitivul lung al verbului a pripăși), cu genitiv-dativul pripășirii și pluralul pripășiri

! pristandaua (termen regional care denumește un dans) este înregistrat cu formă articulată acum; este substantiv feminin cu pluralul pristandale și genitiv-dativul pristandalei

10 dec.

DOOM 2: prim-procuror – príor

! prim-procuror are primul termen invariabil, substantivul masculin articulându-se prim-procurorul, cu pluralul prim-procurori. Compuși în același fel sunt !prim-secretar, *prim-solist și *prim-solistă.

! prim rang funcționează exclusiv în locuțiunea de prim rang

! primúlă / prímulă este substantiv feminin cu două variante accentuale corecte; genitiv-dativul este primúlei/prímulei, iar pluralul primúle/prímule

* print apare ca noutate, substantiv neutru cu pluralul printuri. Din aceeași familie lexicală, este menționat și verbul *a printa, cu indicativul prezent el printează.

! príor își schimbă pronunția când se referă la miei și înseamnă „născut primăvara foarte timpuriu”; adjectivul popular are formă doar pentru masculin, cu pluralul priori, și se diferențiază acum și prin pronunție de substantivul !priór, spre deosebire de normă veche, care permitea accentuarea în același fel

© 2021 blog.ro-en.ro