13 mart.

„The Female of the Species” de Rudyard Kipling

When the Himalayan peasant meets the he-bear in his pride,
He shouts to scare the monster, who will often turn aside.
But the she-bear thus accosted rends the peasant tooth and nail.
For the female of the species is more deadly than the male.
Când dă ochi cu ursul zdravăn veun sătean din Himalaya,
Chiuie… şi-ades pe monstru îl alungă hărmălaia.
Dar când dă peste ursoaică, moare rupt de colţ şi gheară,
Căci nu masculul, femela speciilor e mai fiară.


Continuare »

28 mart.

„The Secret of the Machines” de Rudyard Kipling

We were taken from the ore-bed and the mine,
We were melted in the furnace and the pit—
We were cast and wrought and hammered to design,
We were cut and filed and tooled and gauged to fit.
Some water, coal, and oil is all we ask,
And a thousandth of an inch to give us play:
And now, if you will set us to our task,
We will serve you four and twenty hours a day!
Scoase-am fost din zăcăminte și din mine,
Și topite-n gropi anume și-n cuptor –
Ne-au croit, ca fără greș să ne îmbine,
Meșteri fauri după planurile lor.
Cerem doar unsoare, apă și cărbune,
Și-un micron de joc, spre-a nu înțepeni;
Și acum, de vreți la treburi a ne pune,
Vă slujim din zori în zori și zi de zi!


Continuare »

06 dec.

„When Earth’s Last Picture Is Painted” de Rudyard Kipling

When Earth’s last picture is painted
And the tubes are twisted and dried
When the oldest colors have faded
And the youngest critic has died
We shall rest, and faith, we shall need it
Lie down for an aeon or two
‘Till the Master of all good workmen
Shall put us to work anew.
Când va fi zugrăvit ăst ultim tablou, şi paletele goale,
Când mort va fi ultimul critic, şi culorile pale,
Vom lua un repaos – zău, mult necesar – un eon sau chiar doi
Până ce Maistorul Bunelor Calfe ne-o pune la trebile noi.
And those that were good shall be happy
They’ll sit in a golden chair
They’ll splash at a ten league canvas
With brushes of comet’s hair
They’ll find real saints to draw from
Magdalene, Peter, and Paul
They’ll work for an age at a sitting
And never be tired at all.
Cei buni stând în jeţuri de aur vor fi fericiţi, pe-ndelete
Plimbând pe o pânză cât şesul peneluri din păr de comete.
Veni-vor sfinţi (Petru şi Pavel şi alţii) model să le fie;
Durata şedinţei de poză putând depăşi o vecie.
And only the Master shall praise us.
And only the Master shall blame.
And no one will work for the money.
No one will work for the fame.
But each for the joy of the working,
And each, in his separate star,
Will draw the thing as he sees it.
For the God of things as they are!
Doar Maistorul ne-o lăuda; şi să mustre doar Maistorul poate;
Şi nu vei lucra pentru bani, şi nici pentru celebritate,
Ci (toţi) pentru-a muncii plăcere, sub propria zodie stând;
Picta-vei cum tu vezi „modelul”, şi-aşa cum „modelele” sunt.
Rudyard Kipling traducere de Tudor Dorin

15 nov.

„The Prodigal Son” de Rudyard Kipling

Here come I to my own again,
Fed, forgiven and known again,
Claimed by bone of my bone again
And cheered by flesh of my flesh.
The fatted calf is dressed for me,
But the husks have greater zest for me,
I think my pigs will be best for me,
So I’m off to the Yards afresh.
Întorsu-m-am, iată, iar acasă,
Iertat şi primit iar în casă,
Drăgălit de cosângeni ca să
Îi las a mă strânge la sân.
Din viţelul cel gras în blid mi-au pus,
Dar roşcovele-mi par mai presus…
Şi ei blânzi ca porcii mei blânzi parcă nu-s,
Aşa că plec iar la stăpân.


Continuare »

27 sept.

„Harp Song of the Dane Women” de Rudyard Kipling

What is a woman that you forsake her,
And the hearth-fire and the home-acre,
To go with the old grey Widow-maker?
De ce părăsiţi voi pe doamnele dane,
Şi vatra şi-ograda de două pogoane,
Spre-a merge cu Baba-ce-face-vădane?
She has no house to lay a guest in—
But one chill bed for all to rest in,
That the pale suns and the stray bergs nest in.
Conac să primească un oaspăt ea n-are –
Doar balia rece, atotprimitoare,
În care se-ncuibă sori pali şi gheţare.
She has no strong white arms to fold you,
But the ten-times-fingering weed to hold you—
Out on the rocks where the tide has rolled you.
Ea n-are braţ alb să te-nlănţuie bine,
Ci numai cu alge-ncâlcite te ţine –
Pe stânci und’ te-aduce mareea când vine.
Yet, when the signs of summer thicken,
And the ice breaks, and the birch-buds quicken,
Yearly you turn from our side, and sicken—
Şi totuşi, când semnele verii sporesc
(Cad ţurţuri, mestecenii înmuguresc)
De-aici, an de an, alte ţări vă momesc –
Sicken again for the shouts and the slaughters.
You steal away to the lapping waters,
And look at your ship in her winter-quarters.
Momiţi de măceluri şi chiot, un jind
Vă mână să-ncepeţi al mării colind,
Spre-al bărcii ponton de iernare pândind.
You forget our mirth, and talk at the tables,
The kine in the shed and the horse in the stables—
To pitch her sides and go over her cables.
Uitaţi de petreceri, de şoltice dane,
De boii, de caii din grajd şi saivane –
Şi-umblaţi pe la navă cu smoală şi-otgoane.
Then you drive out where the storm-clouds swallow,
And the sound of your oar-blades, falling hollow,
Is all we have left through the months to follow.
Cârmiţi apoi unde-s, hăt, nori de furtună;
Şi sunetul vâslei ce-a groază răsună,
E tot ce ne leagănă lună de lună.
Ah, what is Woman that you forsake her,
And the hearth-fire and the home-acre,
To go with the old grey Widow-maker ?
De ce părăsiţi voi pe doamnele dane,
Şi vatra şi-ograda de două pogoane,
Spre-a merge cu Baba-ce-face-vădane?
Rudyard Kipling traducere de Leon Leviţchi

20 sept.

„A Pict Song” de Rudyard Kipling

Rome never looks where she treads.
Always her heavy hooves fall
On our stomachs, our hearts or our heads;
And Rome never heeds when we bawl.
Her sentries pass on—that is all,
And we gather behind them in hordes,
And plot to reconquer the Wall,
With only our tongues for our swords.
Pe drum Roma calcă de-a dreptul.
Copitele-i greu ne apasă
Mereu capul, pântecul, pieptul;
De răcnete Romei nu-i pasă.
Străjerii trec ţepeni, şi noi
Din spate ne strângem în hoarde,
Vrem Zidul să-l luăm înapoi,
Cu-al vorbei tăiş, nu cu darde.
We are the Little Folk—we!
Too little to love or to hate.
Leave us alone and you’ll see
How we can drag down the State!
We are the worm in the wood!
We are the rot at the root!
We are the taint in the blood!
We are the thorn in the foot!
Noi – noi suntem Clanul-Pitic,
Prea mic spre-a-l iubi ori urî;
Ci daţi-ne pace un pic,
Şi Urbea vom şti doborî!
Noi suntem omida din lemne,
Suntem putregai în tulpini,
În sânge suspectele semne,
Noi suntem ca-n talpă un spin!
Mistletoe killing an oak—
Rats gnawing cables in two—
Moths making holes in a cloak—
How they must love what they do!
Yes—and we Little Folk too,
We are busy as they—
Working our works out of view—
Watch, and you’ll see it some day!
Guzganii când funia taie –
Când vâscul dă tufei de hac –
Când borţi sapă molia-n straie –
Grozav îi încântă ce fac!
Da – şi noi, Norodul-Pitic,
Suntem ca şi ei ocupaţi –
Urzim (…dar voi nu ştiţi nimic) –
Odată şi-odat’ o s-aflaţi!
No indeed! We are not strong,
But we know Peoples that are.
Yes, and we’ll guide them along
To smash and destroy you in War!
We shall be slaves just the same?
Yes, we have always been slaves,
But you—you will die of the shame,
And then we shall dance on your graves!
Nu, n-avem vlagă, dar ştim
Pe alţii mai vajnici ca noi.
Da, şi-o să-i călăuzim
Bucăţi să vă facă-n război!
Noi tot sclavi rămâne-vom? Bine!
Căci tot sclavi am fost şi nainte!
Voi – voi veţi muri de ruşine,
Şi vă vom dansa pe morminte!
We are the Little Folk, we, etc. Noi – noi suntem Clanul-Pitic etc.
Rudyard Kipling traducere de Tudor Dorin

© 2023 blog.ro-en.ro