06 dec.

„When Earth’s Last Picture Is Painted” de Rudyard Kipling

When Earth’s last picture is painted
And the tubes are twisted and dried
When the oldest colors have faded
And the youngest critic has died
We shall rest, and faith, we shall need it
Lie down for an aeon or two
‘Till the Master of all good workmen
Shall put us to work anew.
Când va fi zugrăvit ăst ultim tablou, şi paletele goale,
Când mort va fi ultimul critic, şi culorile pale,
Vom lua un repaos – zău, mult necesar – un eon sau chiar doi
Până ce Maistorul Bunelor Calfe ne-o pune la trebile noi.
And those that were good shall be happy
They’ll sit in a golden chair
They’ll splash at a ten league canvas
With brushes of comet’s hair
They’ll find real saints to draw from
Magdalene, Peter, and Paul
They’ll work for an age at a sitting
And never be tired at all.
Cei buni stând în jeţuri de aur vor fi fericiţi, pe-ndelete
Plimbând pe o pânză cât şesul peneluri din păr de comete.
Veni-vor sfinţi (Petru şi Pavel şi alţii) model să le fie;
Durata şedinţei de poză putând depăşi o vecie.
And only the Master shall praise us.
And only the Master shall blame.
And no one will work for the money.
No one will work for the fame.
But each for the joy of the working,
And each, in his separate star,
Will draw the thing as he sees it.
For the God of things as they are!
Doar Maistorul ne-o lăuda; şi să mustre doar Maistorul poate;
Şi nu vei lucra pentru bani, şi nici pentru celebritate,
Ci (toţi) pentru-a muncii plăcere, sub propria zodie stând;
Picta-vei cum tu vezi „modelul”, şi-aşa cum „modelele” sunt.
Rudyard Kipling traducere de Tudor Dorin

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

  • No related posts:

© 2024 blog.ro-en.ro