27 sept.

„Harp Song of the Dane Women” de Rudyard Kipling

What is a woman that you forsake her,
And the hearth-fire and the home-acre,
To go with the old grey Widow-maker?
De ce părăsiţi voi pe doamnele dane,
Şi vatra şi-ograda de două pogoane,
Spre-a merge cu Baba-ce-face-vădane?
She has no house to lay a guest in—
But one chill bed for all to rest in,
That the pale suns and the stray bergs nest in.
Conac să primească un oaspăt ea n-are –
Doar balia rece, atotprimitoare,
În care se-ncuibă sori pali şi gheţare.
She has no strong white arms to fold you,
But the ten-times-fingering weed to hold you—
Out on the rocks where the tide has rolled you.
Ea n-are braţ alb să te-nlănţuie bine,
Ci numai cu alge-ncâlcite te ţine –
Pe stânci und’ te-aduce mareea când vine.
Yet, when the signs of summer thicken,
And the ice breaks, and the birch-buds quicken,
Yearly you turn from our side, and sicken—
Şi totuşi, când semnele verii sporesc
(Cad ţurţuri, mestecenii înmuguresc)
De-aici, an de an, alte ţări vă momesc –
Sicken again for the shouts and the slaughters.
You steal away to the lapping waters,
And look at your ship in her winter-quarters.
Momiţi de măceluri şi chiot, un jind
Vă mână să-ncepeţi al mării colind,
Spre-al bărcii ponton de iernare pândind.
You forget our mirth, and talk at the tables,
The kine in the shed and the horse in the stables—
To pitch her sides and go over her cables.
Uitaţi de petreceri, de şoltice dane,
De boii, de caii din grajd şi saivane –
Şi-umblaţi pe la navă cu smoală şi-otgoane.
Then you drive out where the storm-clouds swallow,
And the sound of your oar-blades, falling hollow,
Is all we have left through the months to follow.
Cârmiţi apoi unde-s, hăt, nori de furtună;
Şi sunetul vâslei ce-a groază răsună,
E tot ce ne leagănă lună de lună.
Ah, what is Woman that you forsake her,
And the hearth-fire and the home-acre,
To go with the old grey Widow-maker ?
De ce părăsiţi voi pe doamnele dane,
Şi vatra şi-ograda de două pogoane,
Spre-a merge cu Baba-ce-face-vădane?
Rudyard Kipling traducere de Leon Leviţchi

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

  • No related posts:

© 2024 blog.ro-en.ro