13 mart.

„The Female of the Species” de Rudyard Kipling

When the Himalayan peasant meets the he-bear in his pride,
He shouts to scare the monster, who will often turn aside.
But the she-bear thus accosted rends the peasant tooth and nail.
For the female of the species is more deadly than the male.
Când dă ochi cu ursul zdravăn veun sătean din Himalaya,
Chiuie… şi-ades pe monstru îl alungă hărmălaia.
Dar când dă peste ursoaică, moare rupt de colţ şi gheară,
Căci nu masculul, femela speciilor e mai fiară.

When Nag the basking cobra hears the careless foot of man,
He will sometimes wriggle sideways and avoid it if he can.
But his mate makes no such motion where she camps beside the trail.
For the female of the species is more deadly than the male.
Nag, el cobora, stând la soare, când aude paşi pe-aproape,
Şerpuie, ades, în lături (dacă poate) vrând să scape;
Dar consoarta-i nici nu mişcă din potecă mai spre-afară,
Căci nu masculul, femela speciilor e mai fiară.
When the early Jesuit fathers preached to Hurons and Choctaws,
They prayed to be delivered from the vengeance of the squaws.
‘Twas the women, not the warriors, turned those stark enthusiasts pale.
For the female of the species is more deadly than the male.
Predicând pieilor-roşii, iezuiţii pionieri
Se rugau la Cer să n-aibă parte de călăi muieri;
Nu războinicii, ci ele pe-acei vajnici popi spăimară,
Căci nu masculul, femela clanului este mai fiară.
Man’s timid heart is bursting with the things he must not say,
For the Woman that God gave him isn’t his to give away;
But when hunter meets with husbands, each confirms the other’s tale—
The female of the species is more deadly than the male.
Sufletul timid de mascul, arde de dorinţi secrete,
Căci nu-i chip să scapi de soaţa ce chiar pronia ţi-o dete;
Vânători şi urşi confirmă reciproc această stare:
Că nu masculul, femela e mai fiară între fiare.
Man, a bear in most relations—worm and savage otherwise,—
Man propounds negotiations, Man accepts the compromise.
Very rarely will he squarely push the logic of a fact
To its ultimate conclusion in unmitigated act.
Masculii pot fi laşi, aprigi, moş-martini mormăitori –
Ei se târguie, acceptă compromisuri uneori;
Rar de tot împing tăişul logic al vreunui fapt
Spre concluzia-i finală, printr-un implacabil act.
Fear, or foolishness, impels him, ere he lay the wicked low,
To concede some form of trial even to his fiercest foe.
Mirth obscene diverts his anger—Doubt and Pity oft perplex
Him in dealing with an issue—to the scandal of The Sex!
Frica-i face, sau prostia, ca nainte să răpună,
Chiar şi celui mai dur duşman să-i mai lase-o şansă bună.
Şoalda însenină insul, dubiul, mila-i dau asalt
Când decide – spre scandalul Sexului Acelălalt!
But the Woman that God gave him, every fibre of her frame
Proves her launched for one sole issue, armed and engined for the same;
And to serve that single issue, lest the generations fail,
The female of the species must be deadlier than the male.
Dar Perechea dăruită lor de cer, vădeşte toată
Că-i croită pentr-un singur ţel, armată şi lansată;
Şi slujind acest scop unic – ginţile să nu dispară –,
Se cuvine ea, femela speciei, a fi mai fiară.
She who faces Death by torture for each life beneath her breast
May not deal in doubt or pity—must not swerve for fact or jest.
These be purely male diversions—not in these her honour dwells—
She the Other Law we live by, is that Law and nothing else.
Dânsa-nfruntă moartea-n cazne pentru şirul său de pui,
Pentru ea răgaz de dubii, milă, haz şi-ocoluri nu-i –
Astea-s bărbăteşti petreceri – nu-i fac faimă ei nicicât.
Ea-i a doua lege-a vieţii: Legea Speciei, şi-atât.
She can bring no more to living than the powers that make her great
As the Mother of the Infant and the Mistress of the Mate.
And when Babe and Man are lacking and she strides unclaimed to claim
Her right as femme (and baron), her equipment is the same.
Ea n-aduce existenţei decât forţa fascinantă
De-a fi mumă de odrasle şi-a masculului amantă.
Iar când ţânc şi soţ o uită, necerută vine-a cere
(Tot cu-aceleaşi arme) drepturi de Matroană şi Muiere.
She is wedded to convictions—in default of grosser ties;
Her contentions are her children, Heaven help him who denies!—
He will meet no suave discussion, but the instant, white-hot, wild,
Wakened female of the species warring as for spouse and child.
Ea nunteşte din convingeri – dacă nu e alt temei;
Puii săi i-s argumente – vai de oponenetul ei – !
N-o să-i fie lin taifasul: ci, cu foc, subit turbată,
pentru soţ şi plod femela speciei o să se bată.
Unprovoked and awful charges—even so the she-bear fights,
Speech that drips, corrodes, and poisons—even so the cobra bites,
Scientific vivisection of one nerve till it is raw
And the victim writhes in anguish—like the Jesuit with the squaw!
Din senin, la fel ca ursa, buzna dând, se năpuseşte,
Verbul ei (venin de cobră) picură arzând, şerpeşte,
Cu savante vivisecţii pe un nerv descoperit
Schingiuie ca indiana squaw martirul iezuit!
So it comes that Man, the coward, when he gathers to confer
With his fellow-braves in council, dare not leave a place for her
Where, at war with Life and Conscience, he uplifts his erring hands
To some God of Abstract Justice—which no woman understands.
De-aia dumnealui, poltronul, bravi amici când strânge ca să
Stea la sfat cu ei, pe dânsa să participe n-o lasă
Când ei, contra conştiinţei şi a vieţii,-ar implora
Pe-al Abstracte Pravili Idol… lucru ne’nţeles de Ea.
And Man knows it! Knows, moreover, that the Woman that God gave him
Must command but may not govern—shall enthral but not enslave him.
And She knows, because She warns him, and Her instincts never fail,
That the Female of Her Species is more deadly than the Male.
Iar El ştie! Şi mai ştie că Femeia – dar din cer –
Poate-a-i fi căpăstru, însă desport nu, nici temnicer;
Şi ea simte (căci instinctul nu o minte) aşadară
Că nu e Masculul, Femela e în specia ei mai fiară.
Rudyard Kipling traducere de Tudor Dorin

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

  • No related posts:

© 2023 blog.ro-en.ro