28 mart.

„The Secret of the Machines” de Rudyard Kipling

We were taken from the ore-bed and the mine,
We were melted in the furnace and the pit—
We were cast and wrought and hammered to design,
We were cut and filed and tooled and gauged to fit.
Some water, coal, and oil is all we ask,
And a thousandth of an inch to give us play:
And now, if you will set us to our task,
We will serve you four and twenty hours a day!
Scoase-am fost din zăcăminte și din mine,
Și topite-n gropi anume și-n cuptor –
Ne-au croit, ca fără greș să ne îmbine,
Meșteri fauri după planurile lor.
Cerem doar unsoare, apă și cărbune,
Și-un micron de joc, spre-a nu înțepeni;
Și acum, de vreți la treburi a ne pune,
Vă slujim din zori în zori și zi de zi!

We can pull and haul and push and lift and drive,
We can print and plough and weave and heat and light,
We can run and race and swim and fly and dive,
We can see and hear and count and read and write!
Noi putem surpa, târî, mâna, sălta,
tipărim, arăm, tivim, luminăm,
Și putem fugi, zbura și înota,
Auzim, vedem, știm scrie, calculăm.
Would you call a friend from half across the world?
If you’ll let us have his name and town and state,
You shall see and hear your crackling question hurled
Across the arch of heaven while you wait.
Has he answered? Does he need you at his side?
You can start this very evening if you choose,
And take the Western Ocean in the stride
Of seventy thousand horses and some screws!
Ai vorbi cu vreun prieten sau vreo rudă?
Nume, târg și țară zi-ne, și-i de-ajuns,
Vei vedea din antipozi c-o să te-audă
Pe sub bolțile cerești… Ți-a și răspuns?
Poți diseară chiar să faci un pas gigantic,
Dacă lângă dânsul că te cere zice;
Poți în goana mare trece peste-Atlantic
Dus de zeci de mii de cai și de elice!
The boat-express is waiting your command!
You will find the Mauretania at the quay,
Till her captain turns the lever ’neath his hand,
And the monstrous nine-decked city goes to sea.
Hai, șalupa te așteaptă… la timonă!
Vei găsi Mauritania la chei,
Pân’ ce brațul căpitanului ordonă
Namilei cu nouă punți urnirea ei.
Do you wish to make the mountains bare their head
And lay their new-cut forests at your feet?
Do you want to turn a river in its bed,
Or plant a barren wilderness with wheat?
Shall we pipe aloft and bring you water down
From the never-failing cisterns of the snows,
To work the mills and tramways in your town,
And irrigate your orchards as it flows?
Munții vrei pleșuvi pe creștet a-i lăsa,
Iute doborând păduri bătrâne?
Ori dorești s-abați un râu din matca sa,
Sau să faci în sterp deșert să creasscă grâne?
Țevi trăgând pe sus, ți-aducem apă jos,
Din cisterna nesecatelor zăpezi
Vrei să-ți umble-n târg tramvaiul șnur, frumos,
Și uzina? Vrei să-ți irigăm livezi?
It is easy! Give us dynamite and drills!
Watch the iron-shouldered rocks lie down and quake
As the thirsty desert-level floods and fills,
And the valley we have dammed becomes a lake.
E ușor! Burghie dă-ne și trotil!
Cad, privește! stânci de fier, zvâcnind ca-n friguri,
V-adăpăm pustiul inundându-vi-l,
Și-ntr-un lac prefacem valea strânsă-n diguri.
But remember, please, the Law by which we live,
We are not built to comprehend a lie,
We can neither love nor pity nor forgive.
If you make a slip in handling us you die!
We are greater than the Peoples or the Kings—
Be humble, as you crawl beneath our rods!-
Our touch can alter all created things,
We are everything on earth—except The Gods!
Dar să nu uiți Legea noastră cu L mare:
Nu-ndurăm minciuni a ni se spune,
Nu cunoaștem milă, dragoste, iertare;
Cine rău ne mânuiește se răpune.
Noi suntem mai Mari ca Regii și Norodul –
Umilit, când vii spre noi să te-nconvoi,
Cu un gest putem schimba cu totul totul
Pân’ la zei; orice sub cer putem fi noi!
Though our smoke may hide the Heavens from your eyes,
It will vanish and the stars will shine again,
Because, for all our power and weight and size,
We are nothing more than children of your brain!
Însă chiar când fumul nostru-ascunde stele,
El se-mprăștie și ele iar răsar,
Căci, deși enorme, vajnice, și grele
Noi odraslă minții voastre suntem doar.
Rudyard Kipling traducere de Tudor Dorin

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2024 blog.ro-en.ro