Silvia Velea

01 iul.

„Repetitio” de Nina Cassian

Un fir de iarbă,
un fir de iarbă arcuit,
un fir de iarbă arcuit ca o geană,
un fir de iarbă străbate pământul,
îndulcindu-i pustietatea…
Un fir de iarbă îmi numără anotimpurile,
unul câte unul,
patru câte patru,
şi aşteaptă liniştit să mă fac
un fir de iarbă,
un fir de iarbă…
A blade of grass,
a curved blade of grass,
a blade of grass curved like an eyelash,
a blade of grass travels the earth
sweetening its wilderness,
a blade of grass counts my seasons,
one by one,
four by four,
and peacefully waits for me
to become
a blade of grass,
a blade of grass –
Nina Cassian traducere de Dan Duţescu

24 iun.

„Poem alb” de Miron Radu Paraschivescu

Poate că spre tine-ndreptasem acest gând
devenit cuvânt
Poate că spre tine-ndreptasem acest cuvânt
devenit sânge
Poate că spre tine-ndreptasem acest sânge
devenit făptură
Poate că spre tine-ndreptasem
această iubire şi ură
Poate că spre tine-ndreptasem
această nefiinţă
pe care tu ai primit-o
şi tăcând zâmbind şi privind
ai învăţat-o să tacă
(deci să strige)
să zâmbească
(deci să plângă)
să privească
(deci să uite)
poate că tu eşti viaţa ei
(de vreme ce-i eşti
moartea uitării).
Perhaps it was towards you that I had directed this thoughts
that turned into a word
Perhaps it was towards you that I had directed this word
that turned into a blood
Perhaps it was towards you that I had directed this blood
turned into a creature
Perhaps it was towards you that I had directed
this love and hate
Perhaps it was towards you that I had directed
this non-being
which you accepted
and keeping silent smiling and watching
you taught it to keep silent
(that is to yell)
to smile
(that is to cry)
to watch
(that is to forget)
Perhaps you are its life
(since you are to it
the death of oblivion).
Miron Radu Paraschivescu traducere de Dan Duţescu

17 iun.

„Zburau” de Nina Cassian

Zburau…
El avea o aripă în stânga,
ea avea o aripă în dreapta,
ca un singur trup între două aripi
zburau…
Respirând între două aripi,
ea – plămânul lui drept,
el – plămânul ei stâng,
printr-un cer saturat de aur,
ca o lungă suveică de aur,
ca o cheie de aur descuind spaţii de aur,
zburau….
prin aur…
zburau…
prin aur…
zburau…
Flying they were –
He had a wing on his left,
she had a wing on her right,
like one body between two wings
they were flying –
Flying they were –
Between their two wings breathing in
she – his right lung,
he – her left lung,
through a sky saturated with gold,
like a long golden shuttle,
like a golden key opening golden spaces,
they were flying –
through gold –
they were flying –
through gold –
they were flying –
Nina Cassian traducere de Dan Duţescu

10 iun.

„Autoportret în timp” de A.E. Baconski

Am semănat cu pădurea, cu moara de vânt, cu tăcutele,
negrele, necunoscutele cruci de la margini de drumuri,
cu umbrele cailor noaptea pe-nalte coline moldave
am semănat – şi cu chipul ciudaţilor zei
îngropaţi în nisip lângă mare. Cât e de-atunci?
Trebuie sa fi trecut multe ploi, multe viscole, trebuie
sa fi pierit multe ziduri şi oşti, să fi căzut multe lanţuri,
să fi ars, să se fi risipit, să se fi dus dracului multe imperii
ca să-ncep a semăna în sfârşit cu mine.
I used to be like the forest, the windmill, the silent
black unknown crosses at roadsides –
the horses’ shadows at night on lofty Moldavian hills
I favoured – and the faces of singular gods
buried in sand by the sea. How long is it since?
Many a rain must have been, many a blizzard,
many a wall and host must have perished, many a chain
must have fallen,
many an empire burned down, blown to the winds, gone to blazes
before I could say I began to be at long last like myself.
A.E. Baconski traducere de Dan Duţescu

24 dec.

„Carol of the Bells” de Peter Wilhousky

Hark! How the bells, sweet silver bells
All seem to say, „Throw cares away.”
Christmas is here, bringing good cheer
To young and old, meek and the bold.
Ascultaţi! Cum clopoţeii, de argint şi delicaţi
Par cu toţii să vorbească: „Grijile le alungaţi!”
Crăciunul a venit, voie bună dăruind,
La cel mic şi la cel mare, la cel slab şi la cel tare.
Ding, dong, ding, dong, that is their song,
With joyful ring, all caroling
One seems to hear words of good cheer
From everywhere, filling the air.
Ding dong, ding dong, aşa-i cântecul lor,
Vesel clinchetind, în cor colindând
Pare să se audă grai de voie bună
Sunând în tot locul şi umplând văzduhul.
Oh!, how they pound, riseing their sound
O’er hill and dale, telling their tale
Gaily they ring, while people sing
Songs of good cheer, Christmas is here!
O, cum se lovesc, clinchetul şi-l cresc
Peste munţi şi văi, cu povestea lor
Bucuroşi rasună, iar oamenii cântă
Melos fericit: Crăciunul a sosit!
On, on they send, on without end
Their joyful tone to every home
Ding dong, ding dong…
Fără încetare, trimit mai departe
Zvonul lor voios, prin casele toate!
Ding dong, ding dong…
Versuri de Peter Wilhousky Traducere de Silvia Velea

10 dec.

„Păstor de fulgi” de Ana Blandiana

Mi-ar place să mă fac păstor de fulgi,
Să am în grijă turme mari de-omăt
Pe care să le port prin ceruri lungi
Şi să le-aduc mai albe îndărăt.
I wish I were a herder of snowflakes
I’d like to have large snow flocks in my care
Which I shall have to drive across long skies
And bring them whiter, purer, back from there.
În nopţi clinchetitoare să stau şi să contemplu
Singurătatea lumii şi plânsul ei enorm
Reverberat în nouri ca-n murii unui templu
Pe când viaţa-mi trece şi turmele îmi dorm.
And pause and contemplate on tinkling nights
The moon’s seduction, her enormous weep
Echoed by clouds as by a temple’s walls,
While my life passes and my white flocks sleep.
S-aştept să vină vara să-mi răpună
Mieii sortiţi spre setea dulcii hume
Şi-n transhumanţa sfântă să curgem împreună
Mulţi, fără de prihană, dar anume.
And wait till summer then will sacrifice
My lambkins destined to the sweet clay’s claim,
While in the holy transhumance we merge
Silent and guileless yet towards and aim.
Ana Blandiana traducere de Dan Duţescu

© 2024 blog.ro-en.ro