07 iun.

„Robert Bruce’s March To Bannockburn” de Robert Burns

Scots, wha hae wi’ Wallace bled,
Scots, wham Bruce has aften led,
Welcome to your gory bed,
Or to Victorie!
Now’s the day, and now’s the hour;
See the front o’ battle lour;
See approach proud Edward’s power-
Chains and Slaverie!
Scoţi, cu Wallace ce-aţi luptat,
Scoţi, pe Bruce ce l-aţi urmat,
Vă aşteaptă încă-odat’
Moarte sau izbândă!
A bătut al luptei ceas!
Edward n-a făcut popas,
Mândra oaste-i la un pas –
Lanţuri şi osândă!
Wha will be a traitor knave?
Wha can fill a coward’s grave?
Wha sae base as be a Slave?
Let him turn and flee!
Wha, for Scotland’s King and Law,
Freedom’s sword will strongly draw,
Free-man stand, or Free-man fa’,
Let him on wi’ me!
Cine-i trădător de ţară,
Cine vrea mişel să piară,
Jug să-ndure şi ocară,
Plece înapoi!
Cine sabia-şi va scoate
Pentru Scoţi şi libertate,
Ca un om liber să se-arate,
Să vină cu noi!
By Oppression’s woes and pains!
By your Sons in servile chains!
We will drain our dearest veins,
But they shall be free!
Lay the proud Usurpers low!
Tyrants fall in every foe!
Liberty’s in every blow!-
Let us Do or Die!
Pe-a sclaviei silnicii!
Pe-nrobiţii voştri fii!
Să murim, dar pe copii
Să-i ştim fericiţi!
Doborâţi pe-uzurpator!
În duşmani, tiranii mor;
Libertatea vine-n zbor!
Luptaţi sau muriţi!
Robert Burns traducere de Leon Leviţchi

05 apr.

„The Banks of the Devon” de Robert Burns

How pleasant the banks of the clear winding Devon,
With green spreading bushes and flow’rs blooming fair!
But the boniest flow’r on the banks of the Devon
Was once a sweet bud on the braes of the Ayr.
Mild be the sun on this sweet blushing flower,
In the gay rosy morn, as it bathes in the dew;
And gentle the fall of the soft vernal shower,
That steals on the evening each leaf to renew!
O, Devon, o, Devon, tu fir de poveste,
Cu vesele crânguri şi flori ca de nea,
Tu ştii că pe lume nu-i floare, nu este,
Ca floarea crescută în Scoţia mea.
Gingaşă, sfioasă, blând soare o sclade
În zorile roze stropite cu rouă;
Uşor s-o dezmirede Prier cu ploi calde
Ce spală şi-mproaspătă frunza cea nouă!
O spare the dear blossom, ye orient breezes,
With chill hoary wing as ye usher the dawn;
And far be thou distant, thou reptile that seizes
The verdure and pride of the garden or lawn!
Let Bourbon exult in his gay gilded lilies,
And England triumphant display her proud rose:
A fairer than either adorns the green valleys,
Where Devon, sweet Devon, meandering flows.
Scuteşte-o, tu, Vifor, de recile-ţi pulberi,
Cu-aripa-ţi brumată de ger nu mi-o pirde;
Rămâi, hăt, departe, balaur ce-i spulberi
Livezii şi luncii podoaba cea verde.
Anine-şi Burbonul cu ifose crinii
Şi Anglia poarte-şi fălos trandafirul!
Mai scumpă e floarea din ţara grădinii
Prin care, lin, Devon îşi unduie firul.
Robert Burns traducere de Dan Duţescu

23 nov.

„To a Mountain Daisy” de Robert Burns

Wee, modest, crimson-tippèd flow’r,
Thou’s met me in an evil hour;
For I maun crush amang the stoure
Thy slender stem:
To spare thee now is past my pow’r,
Thou bonie gem.
Sfioasă, albă floricea,
A rânduit ce soartă rea
Să-ţi frângă azi cormana mea
Trupul plăpând?
Când viaţa eu n-aş mai putea
Să-ţi dau nicicând!


Continuare »

02 nov.

„Elegy On Willie Nicol’s Mare” de Robert Burns

Peg Nicholson was a good bay mare,
As ever trod on airn;
But now she’s floating down the Nith,
And past the mouth o’ Cairn.
Peg Nicholson a fost o iapă,
Şi umblă-acum fără picioare,
Cu vechile-i potcoave-n talpă,
Pe râu la vale, către Mare.
Peg Nicholson was a good bay mare,
An’ rode thro’ thick and thin;
But now she’s floating down the Nith,
And wanting even the skin.
Peg fost-a cea mai bună iapă
Din câte-au frământat vâlcele;
Acuma saltă-ncet pe apă,
Şi-au mai belit-o şi de piele.
Peg Nicholson was a good bay mare,
And ance she bore a priest;
But now she’s floating down the Nith,
For Solway fish a feast.
Cât a trăit, prea buna gloabă,
L-a dus pe preot în spinare;
Acum, bătrâna ei epavă
La peşti le duce de mâncare.
Peg Nicholson was a good bay mare,
An’ the priest he rode her sair;
And much oppress’d and bruis’d she was,
As priest-rid cattle are.
Peg Nicholson n-a fost o iapă,
Ci o făptură creştinească,
Ce-a călărit-o pân’ la groapă
Cinstita tagmă preoţească.
Robert Burns traducere de Mihnea Gheorghiu

22 iun.

„Death and Doctor Hornbook” de Robert Burns

A True Story O poveste adevărată
Some books are lies frae end to end,
And some great lies were never penn’d:
Ev’n ministers they hae been kenn’d,
In holy rapture,
A rousing whid at times to vend,
And nail’t wi’ Scripture.
În cărţi minciuni îs câte vrei,
Nescrise-s iarăşi multe; hei,
Şi chiar şi preuţii şi ei,
Cu ochii-n slăvi,
Puind scriptura drept temei,
Mai toarnă vălvi.


Continuare »

25 mai

„Lines Written On A Banknote” de Robert Burns

Wae worth thy power, thou cursed leaf!
Fell source o’ a’ my woe and grief!
For lack o’ thee I’ve lost my lass!
For lack o’ thee I scrimp my glass!
I see the children of affliction
Unaided, through thy curst restriction:
I’ve seen the oppressor’s cruel smile
Amid his hapless victim’s spoil;
And for thy potence vainly wished,
To crush the villain in the dust:
For lack o’ thee, I leave this much-lov’d shore,
Never, perhaps, to greet old Scotland more.
Blestem pe capul tău, piţulă ştearsă,
Că m-ai lăsat mereu cu buza arsă;
De ce-mi fu drag m-ai despărţit cu ură
Şi-mi iei, la chef, ulcica de la gură.
Mereu l-ai ocolit pe cel trudit,
Şi-n grea pustie tot l-ai povârnit.
Pe chipul tău mă uit cum se hlizeşte
La cel sărman, acel ce-l asupreşte;
În pumn aş vrea să-l strâng, cu tine-odată,
Să scap de chinuri, sărăcimea toată:
Că, de sărac ce sunt, mă surghiunesc
Departe de pământul ce iubesc.
Robert Burns traducere de Mihnea Gheorghiu

© 2023 blog.ro-en.ro