30 oct.

„The Ship of Death” de D.H. Lawrence

I
Now it is autumn and the falling fruit
and the long journey towards oblivion.
I
E toamnă-acum, cad frunzele și-ncepe
călătoria lungă spre uitare.
The apples falling like great drops of dew
to bruise themselves an exit from themselves.
Cad merele, broboane mari de rouă
ce vor să se zdrobească șˆsă iasă
din ele însele.
And it is time to go, to bid farewell
to one’s own self, and find an exit
from the fallen self.
E timpul să-ți iei bun-rămas, să lași
în urmă-ți sinea și să te dezlegi
de vinovatul eu.


Continuare »

12 dec.

„Self-Pity” de D.H. Lawrence

I never saw a wild thing
sorry for itself.
A small bird will drop frozen dead from a bough
without ever having felt sorry for itself.
Nu mi-a fost dat să văd cândva o vietate
Care să-și plângă ei de milă.
O pasăre-nghețată cade moartă din copac,
Și n-a simțit nicicând păreri de rău.
D.H. Lawrence traducere de Veronica Focșăneanu

05 sept.

„Snake” de D.H. Lawrence

A snake came to my water-trough
On a hot, hot day, and I in pyjamas for the heat,
To drink there.
La jghebul meu un șarpe poposi
Pe-un soare crâncen când, în pijama,
Voisem să-mi astămpăr setea.


Continuare »

08 aug.

„The Mosquito Knows” de D.H. Lawrence

The mosquito knows full well, small as he is
he’s a beast of prey.
but after all
he only takes his bellyful,
he doesn’t put my blood in the bank.
Mărunt cum e, țânțarul multe prea bine știe
Că-i animal de pradă.
Dar dacă stai să te gândești
El pântecele doar și-l burdușește
Dar sângele-mi la bancă nu-l depune.
D.H. Lawrence traducere de Veronica Focșăneanu

29 apr.

„Piano” de D.H. Lawrence

Softly, in the dusk, a woman is singing to me;
Taking me back down the vista of years, till I see
A child sitting under the piano, in the boom
of the tingling strings
And pressing the small, poised feet of a mother
who smiles as she sings.
Blând îmi cântă-n amurg o femeie – până mă duce
Înapoi în adânc peste-ntinderi cu anii năluce
Până văd un copil sub pian, sub corzile
ce se bat,
Apăsând piciorul cel mic al mamei care
surâde-n cântat.
In spite of myself, the insidious mastery of song
Betrays me back, till the heart of me weeps to belong
To the old Sunday evenings at home, with winter outside
And hymns in the cosy parlour, the tinkling piano our guide.
Insidioasa melodie mă fură, n-aş vrea, dar ştiu bine că
Inima-mi plânge după acele seri de duminică
De acasă, când afară sta iarna şi în plăcutul salon
Ne călăuzea printre imnuri al pianului zvon.
So now it is vain for the singer to burst into clamour
With the great black piano appassionato. The glamour
Of childish days is upon me, my manhood is cast
Down in the flood of remembrance, I weep
like a child for the past.
Acum în zadar cântăreaţa se-avântă-nsoţită de marele
Negru pian, appassionato. Fastuoase hotarele
Copilăriei m-au năpădit, bărbăţia mi-e dusă-n torent
De-amintiri, ca un prunc suspin după neprezent.
D.H. Lawrence traducere de Grete Tartler

© 2022 blog.ro-en.ro