31 ian.

a viforî

Dintre toate verbele de sezon, a viforî este, fără putinţă de tăgadă, unul din cele nesuferite. Funcţionează mai mult în registru popular (deşi registrul cult nu-mi pare să fi găsit încă vreun echivalent atât de expresiv) şi se referă la „a fi vifor, furtună, viscol, a bate cu putere viforul”, stabilind sinonimie cu a viscoli, a spulbera şi a învifora. Cel din urmă este o foarte interesantă dublare, în chiar interiorul familiei lexicale a aceluiaşi verb, care pe lângă toate sensurile cumulate adaugă pe „a supune acţiunii exercitate de vifor, a-l bate pe cineva viforul”. Are, de asemenea, o dimensiune figurată extrem de interesantă, referindu-se la „a face să fie cuprins de un sentiment puternic de nelinişte” – a tulbura, a zbuciuma, a răscoli, a îndârji.

Este de remarcat multitudinea de termeni pe care „vifor” a generat-o, de parcă neplăcerea provocată de acest fenomen meteorologic naşte obsesii lingvistice. O cohortă de substantive, toate cu forme de plural ce amplifică hâd o ameninţare deja la superlativ, se înghesuie să trezească spaime amare – viforâre (viforâri), viforeală (viforeli), viforniţă (viforniţe), cu sinonime regionale ca viscol, viscoleală, vicodol, vicolitură, vicolniţă, vocot, spărgău. Dar şi adjective smintite – viforatice, viforoase, înviforate, cu duium de dezastre viscoloase, vijelioase, furtunoase, şi de sentimente aprige, năvalnice, agitate, tulburi, năvalnice, aprige, impetuoase, impulsive, iuţi, înflăcărate, înfocate, nedomolite, nepotolite, nestăpânite, nestăvilite, sălbatice, tumultuoase, vehemente, violente… Dureroase.

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

  • a viscoli: A viscoli ne-a mâncat zilele iarna asta, ca mai demult, în alţi ani rătăciţi prin ...
  • a cauţiona: Verbul a cauţiona este foarte rar folosit, încadrându-se în masa vocabularului şi făcând parte dintre ...
  • a se răcori: A (se) răcori este verb de sezon. Într-un sistem fizic de referinţă (despre substanţe, obiecte, ...
  • a tărăgăna: Verbul a tărăgăna este înrudit, din punct de vedere etimologic, cu verbul a trage, venit ...
  • a (se) îneca: Verbul a (se) îneca este obţinut prin derivare, din în- şi necat, care s-a păstrat, ...

© 2023 blog.ro-en.ro