Arhiva categoriei 'Bine de ştiut'

22 mai

high, highly

Chiar dacă nu e tocmai o regulă, în limba engleză adverbele se formează adesea adăugând sufixul -ly unui adjectiv. Pe această schemă, „highly” pare a fi adverbul corespunzător adjectivului „high„. Dar nu este aşa, fiindcă cele două cuvinte nu au sensuri înrudite.

Adjectivul „high” înseamnă, în general, „înalt” (atât la propriu, cât şi la figurat). Adverbul său direct este tot „high” sau o frază de genul „in a high manner”.

Pe de altă parte, adverbul „highly” înseamnă fie „foarte”, fie „favorabil”.

15 mai

have a cow

Ca în orice altă limbă, și în engleză limbajul argotic este cât se poate de colorat (colourful) și de o imaginație debordantă.

Have a cow„, în afara contextelor în care este limpede ca lumina zilei că nu avem de-a face cu nicio trimitere la această expresie specifică, înseamnă, firește, „a avea o vacă”.

Însă, atunci când această înșiruire de cuvinte este în mod clar folosită în registru argotic, sensul său unitar se schimbă complet, iar orice aluzie la vacă dispare din înțelesul final al acesteia. „Have a cow” ajunge să însemne „a deveni furios” sau „a deveni agitat”, după caz.

08 mai

in, into

Prepozițiile „in” şi „into” și se traduc în limba română prin „în”.

De regulă, „in” se folosește cu verbe statice, cum ar fi „to be”: I am in my room.

Pe de altă parte, „into” se folosește cu verbe de mișcare (în limba engleză, aproape orice verb poate fi considerat verb de mișcare).

Verbele de mișcare tipice sunt cele care descriu un traseu parcurs dintr-un punct în altul, cum ar fi „to go”, „to walk”, „to drive”, „to dive” etc. Astfel, o propoziție ca „Intru în cameră” trebuie tradusă în limba engleză folosindu-se prepoziția „into„, și nu „in„: „I am walking into the room.

Multe alte verbe sunt considerate tot de mișcare, deși acest lucru este mai puțin evident, și, ca atare, trebuie să fie folosite tot cu prepoziția „into„. De exemplu:
I am stealing into my room.” („Mă strecor în cameră.„)
She is driving into town.” („Merge cu mașina în oraș.„)
Yelling into the phone is not nice.” („A urla în telefon nu e frumos.„)

01 mai

sky

Unul dintre cele mai comune cuvinte din limba engleză este, desigur, „sky„. Însă acest substantiv este și verb, iar abia ca verb începe să devină un cuvânt neobișnuit pentru vorbitorii de limbă română.

Ca verb, „sky” înseamnă, în primul rând, a atârna un tablou foarte sus pe perete, mai ales în timpul unei expoziții, astfel încât iubitorilor de artă să li se pară oarecum dificil să-l poată privi pe îndelete. Iată cam în ce mod se poate folosi în acest sens: „The exhibition staff skied his painture as he was afraid they would do.

Un al sens al lui verbului „sky” este acela de a arunca o minge cât mai sus posibil: „He skied the ball with vigour.

03 apr.

thereof

În limba engleză ceva mai veche sau foarte elegantă din punct de vedere stilistic, în loc de „from it” se folosea (sau încă se folosește în anumite texte) adverbul „thereof„.

Iată un exemplu foarte simplu: „I am eating an apple. I just took a biteful thereof.

Thereof și alte asemenea adverbe arhaizante sau formale se întâlnesc mai ales în Biblie.

Iată un exemplu din Vechiul Testament: „Take thou also unto thee wheat, and barley, and beans, and lentiles, and millet, and fitches, and put them in one vessel, and make thee bread thereof, [according] to the number of the days that thou shalt lie upon thy side, three hundred and ninety days shalt thou eat „thereof.” (Ezechiel, 4:9)

20 mart.

load, lode

Aceste două cuvinte din limba engleză se pot confunda cu ușurință pentru că se pronunță identic: /ləʊd/.

Load” este atât verb, cu sensul „a încărca”, cât și substantiv, adică „încărcătură”.

Pe de altă parte, „lode” este numai substantiv și se traduce prin „filon” sau „vână” (termen de specialitate din geologie).

© 2018 blog.ro-en.ro