01 oct.

Ziua Internaţională a Traducătorilor

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Traducătorilor, în anul 2008, Asociaţia Traducătorilor din România omagiază terminologia şi munca terminologilor. Lingviştii profesionişti recunosc unanim rolul esenţial al terminologiei. Cum am putea traduce, interpreta, redacta sau localiza în mod eficient în lipsa contribuţiei esenţiale a cuvintelor şi, prin urmare, a terminologiei?

Nu este vorba de simple cuvinte, ci de cuvinte care contează, care desemnează un concept identificat în prealabil şi care contribuie la claritatea şi eficienţa comunicării într-un domeniu de specialitate, într-un mediu sau într-o comunitate. Cuvinte care, odată reunite în linii directoare sau recomandări, cum ar fi standardele ISO, garantează eficienţa comunicării între interlocutori şi promovează interoperatibilitatea sistemelor din întreaga lume. Nu în ultimul rând, este vorba de cuvinte care cântăresc greu atunci când împrejurările o cer: afacerile de stat, siguranţa publică, pandemiile şi catastrofele naturale reprezintă tot atâtea situaţii în care este esenţială comunicarea clară, unilingvă sau multilingvă. Toate acestea nu ar fi posibile în lipsa unei terminologii standardizate care să ne permită să fim pe aceeaşi lungime de undă.

Anul 2008 a fost proclamat Anul Internaţional al Limbilor de către UNESCO şi ONU, care fac apel la statele membre să încurajeze conservarea şi protejarea diversităţii limbilor vorbite de popoarele de pe Terra. Protejarea limbilor include recunoaşterea cuvintelor utilizate de popoare şi, în special, a terminologiei consacrate de specialiştii în toate domeniile activităţii umane. Aceşti specialişti poartă numele de terminologi.

„Primul instrument al geniului unui popor este limba sa,” arată UNESCO în proclamaţia sa, citându-l pe Stendhal. Plasând terminologia în prim-planul Zilei Internaţionale a Traducătorilor din acest an, ATR şi FIT doresc să promoveze acest instrument: limba. Tema Terminologia: cuvintele contează subliniază contribuţia unei profesiuni încă prea puţin cunoscute, de mare actualitate şi cu o valoare economică indiscutabilă; o profesiune care este pe cale de a obţine recunoaştere în universităţi, unde a început să fie predată ca disciplină de sine stătătoare.

Asociaţia Traducătorilor din România este o organizaţie profesională non-profit având ca misiune promovarea şi reprezentarea la nivel naţional şi internaţional a traducătorilor, interpreţilor şi terminologilor din România, apărarea drepturilor şi intereselor lor nepatrimoniale, promovarea unui standard de înaltă calitate a traducerii în mediul profesional românesc. ATR este membru plin al Federaţiei Internaţionale a Traducătorilor, care reuneşte 80 de organizaţii profesionale din peste 60 de ţări şi reprezintă peste 400.000 de profesionişti.

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2024 blog.ro-en.ro