06 oct.

Să lucrăm împreună!

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Traducătorilor, în anul 2009, Asociaţia Traducătorilor din România (ATR), membră a Federaţiei Internaţionale a Traducătorilor (FIT), invită traducătorii la o reflecţie asupra noilor posibilităţi şi beneficii ale unirii forţelor.

„Zilele traducătorului solitar, care lucrează într-o deplină izolare, sunt numărate”, afirmă numeroşi observatori ai domeniului traducerilor. Aceasta nu înseamnă însă că traducătorii vor deveni membri fără individualitate ai diverselor comunităţi, căci esenţa valorii adăugate a profesiunilor limbilor rezidă în elemente profund personale.

Cu toate acestea, evoluţiile tehnologiei şi ale pieţei au dărâmat bariere. Traducătorii contemporani de pe toate meridianele pot participa la un veritabil dialog mondial, fapt care aruncă o lumină nouă asupra modului tradiţional de desfăşurare a activităţii lor şi deschide noi oportunităţi. Exigenţele din ce în ce mai mari ale clienţilor, complexitatea proiectelor de traducere şi presiunea termenelor de predare au condus la creşterea interesului pentru schimburi de experienţe, informaţii şi bune practici.

Câteva subiecte de reflecţie?

· Interacţiunea personală dintre prestatorii şi cumpărătorii de servicii de traducere conduce la o mai bună înţelegere a scopului unui text şi creşte gradul de conştientizare a impactului pe care îl poate avea o traducere excelentă. De la traducerea literară şi tehnică la interpretarea de conferinţă, terminologie, subtitrare şi nu numai, nu există nicio urmă de îndoială că clienţii care se implică activ în procesul de traducere – de oriunde s-ar afla, de pe aceeaşi stradă sau de pe meridiane îndepărtate – obţin traduceri de calitate superioară şi oferă condiţii de lucru mai favorabile.

Reflecţie: Cum putem încuraja utilizatorii de traduceri să se implice în procesul de traducere?

· Noile standarde pentru serviciile de traduceri pun accentul pe importanţa reviziei. La o traducere trebuie să lucreze cel puţin două persoane, traducătorul şi revizorul, însă, în practică, proiectele de traducere pot să implice mai mulţi lingvişti şi experţi.

Reflecţie: Prea mulţi bucătari strică ciorba sau revizia stimulează schimburi benefice de experienţă şi colaborarea între colegi?

· Numărul proiectelor multilingve este în continuă creştere, încurajând coordonarea şi interacţiunea dintre echipele de traducători. O soluţie de traducere dintr-o combinaţie de limbi poate fi aplicată într-o altă pereche de limbi. Pe măsură ce numărul de proiecte care necesită colaborarea traducătorilor în echipe a crescut, managementul proiectelor de traducere a devenit mai important ca niciodată.

Reflecţie: Cum adoptă, adaptează şi creează prestatorii de servicii de traducere noi metode de a colabora rapid şi eficient?

· Practica, teoria şi managementul informaţiei: traducătorul şi interpretul modern se bazează pe rezultatele muncii colegilor terminologi şi, în unele cazuri, a cadrelor universitare, pentru a răspunde mai bine nevoilor unei clientele din ce în ce mai diverse: edituri, societăţi de import-export, promotori de acţiuni culturale sau ştiinţifice etc.

Reflecţie: Cum poate fi optimizată experienţa unui număr atât de mare de protagonişti care, până nu demult, lucrau în izolare?

· Pentru asociaţiile profesionale şi alte organisme active în domeniul traducerilor, accesul la persoane de contact, dificil în trecut, este mai simplu ca niciodată. Dialogul internaţional se poate purta, printr-un simplu clic, prin poştă electronică, iar reţelele virtuale permit extinderea perimetrului de influenţă mai departe decât ar fi putut visa generaţiile anterioare.

Reflecţie: Cum folosesc asociaţiile inovatoare aceste noi resurse pentru a promova bunele practici profesionale şi pentru a conferi mai multă greutate acţiunilor lor?

Astfel de provocări se află în acest an în centrul atenţiei Asociaţiei Traducătorilor din România şi a asociaţiilor membre ale Federaţiei Internaţionale a Traducătorilor, care analizează modul în care traducătorii, colaborând în echipe formale şi informale, pot să ajute cetăţenii din lumea întreagă să trăiască, să înveţe şi să lucreze împreună.

Asociaţia Traducătorilor din România este o organizaţie profesională non-profit având ca misiune promovarea şi reprezentarea la nivel naţional şi internaţional a traducătorilor, interpreţilor şi terminologilor din România, apărarea drepturilor şi intereselor lor nepatrimoniale, precum şi promovarea unui standard de înaltă calitate a traducerii în mediul profesional românesc. ATR este membru plin al Federaţiei Internaţionale a Traducătorilor, care reuneşte 107 organizaţii profesionale din peste 60 de ţări şi reprezintă aproximativ 100.000 de profesionişti.

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2024 blog.ro-en.ro