15 oct.

„Snow” de Louis MacNeice

The room was suddenly rich and the great bay-windows was
Spawning snow and pink roses against it
Soundlessly collateral and incompatible:
World is suddener than we fancy it.
Odaia deodată bogată – pe marele geam în pervaz
Zăpada şi trandafiriile roze se lasă
Colaterale-n tăcere şi incompatibile:
Lumea e mai subtilă decât ne închipuim.

World is crazier and more of it than we think,
Incorrigibly plural. I peel and portion
A tangerine and spit the pips anf feel
The drunkenness of things being various.
Lumea e mai nebună şi mai mult decât credem,
Incorigibil plurală. Cojesc şi desfac
O mandarină, scuip sâmburii, simt din plin
Beţia lucrurilor care sunt diferite.
And the fire flames with a bubbling sound for world
Is more spiteful and gay than one supposes –
On the tongue on the eyes on the ears on the palms of one’s hands –
There is more than glass between the snow and the huge roses.
Iar focul pocneşte învăpăindu-se fiindcă lumea
E mai contradictorie şi mai veselă cât am spune –
Pe limbă, pe ochi, în urechi în căuşele palmelor –
E mai mult decât geam între nea şi imensele roze.
Louis MacNeice Traducere de Grete Tartler

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2023 blog.ro-en.ro