03 iun.

„Stopping by Woods on a Snowy Evening” de Robert Frost

Whose woods these are I think I know.
His house is in the village though;
He will not see me stopping here
To watch his woods fill up with snow.
A cui pădure-i, cred a şti.
Dar casa lui nu e pe-aci,
N-o să mă vadă cum opresc
Privind la ninsele-i stihii.
My little horse must think it queer
To stop without a farmhouse near
Between the woods and frozen lake
The darkest evening of the year.
Măruntu-mi cal s-o minuna
De ce am mas altundeva,
Nu-n sat, ci în păduri, spre lac,
În noaptea iernii cea mai grea.
He gives his harness bells a shake
To ask if there is some mistake.
The only other sound’s the sweep
Of easy wind and downy flake.
Scutură frâie şi zăbală,
De ce-am oprit, din ce greşeală,
Şi altceva nu se aude
Decât, prin vânt, neaua domoală.
The woods are lovely, dark and deep.
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.
Plăcuţi sunt codrii, adânci, târzii,
Dar ce-am promis am a-mplini,
Şi mult de mers până a dormi,
Şi mult de mers până a dormi.
Robert Frost traducere de Grete Tartler

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2024 blog.ro-en.ro