07 ian.

„Snow” de Louis MacNeice

The room was suddenly rich and the great bay-window was
Spawning snow and pink roses against it
Soundlessly collateral and incompatible:
World is suddener than we fancy it.
Deodată odaia se făcu bogată, marea fereastră cu arcade
Prăsea zăpadă şi trandafirii roz lipiţi de ea
Deveniră, fără zgomot, colaterali şi incompatibili:
Lume e mai neaşteptată decât ne-o închipuim.
World is crazier and more of it than we think,
Incorrigibly plural. I peel and portion
A tangerine and spit the pips and feel
The drunkenness of things being various.
Lumea e mai nebună şi din ce în ce mai nebună decât credem,
Incorigibil plurală. Curăţ de coajă şi desfac
O mandarină, scuip sâmburii şi simt
Că beţia lucrurilor e felurită.
And the fire flames with a bubbling sound for world
Is more spiteful and gay than one supposes –
On the tongue on the eyes on the ears in the palms of one’s hands –
There is more than glass between the snow and the huge roses.
Şi focul se învăpăiază bolborosind căci lumea
E mai vrăjmaşă şi mai veselă decât poate bănui cineva –
Pe limbă, pe ochi, pe urechi, în palme –
E mai multă sticlă între uriaşii trandafiri şi nea.
Louis MacNeice traducere de Leon Leviţchi

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2024 blog.ro-en.ro