18 ian.

„The Chimney Sweeper” de William Blake

When my mother died I was very young,
And my father sold me while yet my tongue
Could scarcely cry ” ‘weep! ‘weep! ‘weep! ‘weep!”
So your chimneys I sweep amd in soot I sleep.
Când se stinse mama, eram încă mic
Şi-abia „vai! vai! vai!” îngăimam peltic;
De pe-atuncea tata m-a vândut, şi-acum
Hoarnele vă curăţ şi mă culc pe scrum.
There’s little Tom Dacre, who cried when his head
That curled like a lamb’s back, was shaved, so I said,
„Hush, Tom! never mind it, for when your head’s bare,
You know that the soot cannot spoil your white hair.”
Un biet ţânc, Tom Dacre, straşnic mai bocea
Când i-au ras zulufii… şi i-am spus aşa:
„Tom, să nici nu-ţi pese! Ştii că la o-adică
La chelboşi nici scrumul părul alb nu-l strică!”
And so he was quiet, and that very night,
As Tom was a-sleeping he had such a sight!
That thousands of sweepers, Dick, Joe, Ned, and Jack,
Were all of them locked up in coffins of black;
Potolit, Tom pleşul n-a mai zis nici pâs,
Şi… poftim la noapte ce-i năzare-n vis:
Dick, Joe, Ned hornarii, Jack şi înc-o mie,
Toţi şedeam la păstru în negre sicrie.
And by came an Angel who had a bright key,
And he opened the coffins amd set them all free;
Then down a green plain, leaping, laughing they run,
And wash in a river and shine in the Sun.
Şi-a venit un înger cu o scumpă cheie
Din coşciuge-afară drumul să le deie;
Toţi, zburdând prin ierburi, râd în gura mare
Şi se scaldă-n gârlă, şi lucesc în soare;
Then naked and white, all their bags left behind,
They rise upon clouds, and sport in the wind.
And the Angel told Tom, if he’d be a good boy,
He’d have God for his father & never want joy.
Sculele îşi lasă şi-apoi albi cum sunt
Saltă goi pe nouri, ţopăie pe vânt…
Îngerul: „Tom, dacă eşti băiat cuminte,
Fii voios, chiar Domnul îţi va fi părinte!”
And so Tom awoke; and we rose in the dark
And got with our bags and our brushes to work.
Though the morning was cold, Tom was happy and warm;
So if all do their duty, they need not fear harm.
Şi-astfel Tom şi ceilalţi ne-am trezit degrabă
Şi ne-am dus cu torba de din zori la treabă.
Chiar pe ger, noi fi-vom ocrotiţi ca Tom,
Dacă datoria toţi ne-o face-vom…
William Blake traducere de Tudor Dorin

08 iun.

„The Little Black Boy” de William Blake

My mother bore me in the southern wild,
And I am black, but O! my soul is white;
White as an angel is the English child:
But I am black as if bereav’d of light.
Eu sunt copilul sudului idiot!
Sunt negru – dar alb e sufletul meu.
Copilul de englez lumină-i tot!
Dar eu sunt negru, n-am lumină eu.


Continuare »

06 apr.

„The Tyger” de William Blake

Tyger Tyger, burning bright,
In the forests of the night;
What immortal hand or eye,
Could frame thy fearful symmetry?
Tigru, tigru care arzi
În ai nopţii codri-nalţi,
Cine-a pus a lui vecie
În temuta-ţi simetrie?
In what distant deeps or skies.
Burnt the fire of thine eyes?
On what wings dare he aspire?
What the hand, dare seize the fire?
Pe ce pisc, pe care văi
Arse foc din ochii tăi?
Focul, spre ce culme duce?
E vreo mână să-l apuce?
And what shoulder, and what art,
Could twist the sinews of thy heart?
And when thy heart began to beat,
What dread hand? and what dread feet?
Inima, puteri de peşteri
Ţi-au durat-o? Sau ce meşteri?
Bate numai – şi îndată
Totu-i fugă-nfricoşată.
What the hammer? what the chain,
In what furnace was thy brain?
What the anvil? what dread grasp,
Dare its deadly terrors clasp!
Lanţ a fost, ciocan, ilău,
De-a croit creierul tău?
Cine-a strâns, cine-ndrăzneşte,
Spaima ucigaşă-n cleşte?
When the stars threw down their spears
And water’d heaven with their tears:
Did he smile his work to see?
Did he who made the Lamb make thee?
Stelele cu lănci aruncă
Sau e-n lacrimi bolta-adâncă?
Cel ce te-a creat, la fel
A surâs creând pe miel?
Tyger Tyger burning bright,
In the forests of the night:
What immortal hand or eye,
Dare frame thy fearful symmetry?
Tigru, tigru care arzi
În ai nopţii codri-nalţi,
Cine-a săgetat vecie
În temuta-ţi simetrie?
William Blake traducere de Cicerone Theodorescu

23 dec.

„Reeds of Innocence” de William Blake

Piping down the valleys wild,
Piping songs of pleasant glee,
On a cloud I saw a child,
And he laughing said to me:
Fluierând mergeam pe-un runc,
Fluierând de voie bună.
Pe un nor văzui un prunc
Prunc ce-a prins, râzând să-mi spună.
‘Pipe a song about a Lamb!’
So I piped with merry cheer.
‘Piper, pipe that song again;’
So I piped: he wept to hear.
„Zi cântare despre Miel!”
Şi-am cântat cu fluiera.
„Înc-o dată zi la fel” –
Eu cântam şi el plângea.
‘Drop thy pipe, thy happy pipe;
Sing thy songs of happy cheer!’
So I sung the same again,
While he wept with joy to hear.
„Zi din gură cântecul,
Lasă, lasă fluierul!”
Şi-am cântat din gură acum:
Eu cântam şi el plângea.
Piper, sit thee down and write
In a book that all may read.’
So he vanish’d from my sight;
And I pluck’d a hollow reed,
„Scrie-ţi cântecul, fluieraş,
Spre cetire, pe o coală”.
Şi pieri cel copilaş…
Eu luai o trestie goală
And I made a rural pen,
And I stain’d the water clear,
And I wrote my happy songs
Every child may joy to hear.
Şi-am cioplit condei din ea,
Şi cerneli făcui atunci,
Şi-am scris cântece voioase –
Bucurie pentru prunci.
William Blake traducere de Tudor Dorin

11 iul.

„The Garden of Love” de William Blake

I went to the Garden of Love,
And saw what I never had seen:
A Chapel was built in the midst,
Where I used to play on the green.
And the gates of this Chapel were shut,
And `Thou shalt not‘ writ over the door;
So I turn‘d to the Garden of Love,
That so many sweet flowers bore,
And I saw it was filled with graves,
And tomb-stones where flowers should be:
And Priests in black gowns were walking their rounds,
And binding with briars my joys and desires.
Am fost în Grădina Iubirii
Şi-am văzut ce nicicând n-am văzut:
O capelă zidită în iarba
Unde mă jucam la-nceput.
Şi pe poarta închisă-a capelei
Era-nscrisul „Să nu…” şi „Să nu…”
Şi atunci m-am întors în grădina
Ce flori minunate avu.
Plină-i acum cu morminte
Şi pietre, unde altcândva flori
Şi preoţi în negre vestminte
Cu mohor îmi legau orice dor.
William Blake traducere de G. Tartler

27 iun.

„The Little Black Boy” de William Blake

My mother bore me in the southern wild,
And I am black, but O, my soul is white!
White as an angel is the English child,
But I am black, as if bereaved of light.
Măicuţa-n sudul crâncen mi-a dat viaţă,
Şi-s negru, dar la suflet, crin curat!
Copilul de englez e alb la faţă,
Eu, negru: de lumină par furat.


Continuare »

© 2024 blog.ro-en.ro