09 ian.

„Napoleon” de Walter de la Mare

‘What is the world, O soldiers?
It is I:
I, this incessant snow,
This northern sky;
Soldiers, this solitude
Through which we go
Is I.’
— Soldați! Ce este lumea?
Eu, eu!
Eu sunt ninsoarea ce nu contenește
Și cerul greu;
Soldați, eu sunt pustia
Pe care o străbatem —
Doar eu!
Walter de la Mare traducere de Andrei Bantaș

26 dec.

„Silver” de Walter de la Mare

Slowly, silently, now the moon
Walks the night in her silver shoon;
This way, and that, she peers, and sees
Silver fruit upon silver trees;
One by one the casements catch
Her beams beneath the silvery thatch;
Couched in his kennel, like a log,
With paws of silver sleeps the dog;
From their shadowy cote the white breasts peep
Of doves in silver feathered sleep
A harvest mouse goes scampering by,
With silver claws, and silver eye;
And moveless fish in the water gleam,
By silver reeds in a silver stream.
Agale, mut, în noaptea-ntunecată
Plutește luna-n toga-i argintată,
Și ici și colo aruncă-ocheade
La pomi de-argint cu argintate roade.
Și rând pe rând în geamuri se alint
Sclipirile-i din streșini de argint.
Pe labele-i de-argint culcat, un câine,
Visează liniștita zi de mâine.
Pogoară în cuibar de porumbei
Somn dulce cu argint de funigei.
Un popândău țâșnește-n graba mare
Cu ochi de argint și argintate gheare.
Luciri de solzi, și-un pește se ascunde
În stuf de-argint din argintate unde.
Walter de la Mare traducere de Veronica Focșăneanu

07 nov.

„Autumn” de Walter de la Mare

There is a wind where the rose was,
Cold rain where sweet grass was,
And clouds like sheep
Stream o’er the steep
Grey skies where the lark was.
E un vânt unde floare a fost,
Ploi reci unde iarbă a fost,
Și norii în turmă,
Se-alungă din urmă,
Cer negru unde pasăre a fost.
Nought warm where your hand was,
Nought gold where your hair was,
But phantom, forlorn,
Beneath the thorn,
Your ghost where your face was.
E gol unde pletele-au fost;
Și frig unde mâna ți-a fost;
Nălucă pustie,
Sub searbăda glie,
Strigoi unde chipul ți-a fost.
Cold wind where your voice was,
Tears, tears where my heart was,
And ever with me,
Child, ever with me,
Silence where hope was.
Zefir unde glasul ți-a fost,
Și plâns unde inima-a fost
De-a pururi cu mine,
Copilă, voi ține
Tăceri ce nădejde au fost.
Walter de la Mare traducere de Veronica Focșăneanu

29 aug.

„Martha” de Walter de la Mare

„Once…Once upon a time…”
Over and over again,
Martha would tell us her stories,
In the hazel glen.
“Cândva… a fost odat’ca niciodată”
Așa-ncepea tot basmul din străbuni
Pe care Martha ni-l spunea; noi, roată
În jurul ei, în crângul de aluni.
Hers were those clear gray eyes
You watch, and the story seems
Told by their beautifulness
Tranquil as dreams.
Un dar al ei – ochi limpezi de izvor:
Când îi privești, povestea însăși pare
Rostită doar de frumusețea lor,
Tihnită-așa cum e în vis o boare.
She’d sit with her two slim hands
Clasped round her bended knees;
While we on our elbows lolled,
And stared at ease.
Genunchii Martha strâns și își cuprindea
Cu brațele-i subțiri și delicate;
Iar noi umpleam alene pajiștea,
Sorbeam povestea, sprijiniți în coate.
Her voice and her narrow chin,
Her grave small lovely head,
Seemed half the meaning
Of the words she said.
Bărbia-i mică, glasul ei ales
Și chipul grav dar luminos, micuț,
Aveau cum tot atâta înțeles
Cât vorbele ce le rostea molcuț.
„Once…Once upon a time…”
Like a dream you dream in the night,
Fairies and gnomes stole out
In the leaf-green light.
“Cândva… a fost odat’ca niciodată”
Ca-n vise dragi, ce-ai vrea să le desmierzi,
Ies spiriduși și zâne, să străbată
Lumina blândă-a crângurilor verzi.
And her beauty far away
Would fade, as her voice ran on,
Till hazel and summer sun
And all were gone:–
Și frumusețea ei în prag de seară
Scădea, cât Martha povestea aprins;
Târziu, alunii, soarele de vară
Și toate câte-au fost, s-au stins:
All fordone and forgot;
And like clouds in the height of the sky,
Our hearts stood still in the hush
Of an age gone by.
S-au istovit și le-a-necat uitarea;
Și ca și norii ce plutesc pe sus,
Doar inimile noastre-s vii în zarea
Acelor vremuri ce-au spus.
Walter de la Mare traducere de Andrei Bantaș

13 iun.

„Hi!” de Walter de la Mare

Hi! Handsome hunting man,
Fire your little gun,
Bang! Now that animal
Is dead and dumb and done.
Never more to peep again, creep again, leap again,
Eat or sleep or drink again, oh, what fun!
Bună! Chipeș vânător,
Trage, fă un mic efort.
Poc! Și animalul
A căzut – e mut și mort.
Nu se-arată, nu atacă, nu înșfacă,
Nu mănâncă și nu bea. Ce splendid sport!
Walter de la Mare traducere de Veronica Focșăneanu

16 mai

„Scholars” de Walter de la Mare

Logic does well at school;
And Reason answers every question right;
Poll-parrot Memory unwinds her spool;
And Copy-cat keeps Teacher well in sight:
În școală Rațiunea este totul
Iar Logica rezolvă orice ipoteze;
Micuțul Papagal repetă ca netotul,
Profesorul nu uită să noteze;
The Heart’s a truant; nothing does by rule;
Safe in its wisdom, is taken for a fool;
Nods through the morning on the dunce’s stool;
And wakes to dream all night.
Dar Inima chiulește; ea reguli nu prea știe
Și harul ei ascuns e socotit prostie;
În bănci o prinde toropeala,
Iar noaptea se trezește să viseze.
Walter de la Mare traducere de Veronica Focșăneanu

© 2024 blog.ro-en.ro