22 iul.

a fulgera

Verbul a fulgera vine din latina populară (fulgerare) şi are mai multe sensuri. Primul dintre acestea se referă la „a se produce fulgere în atmosferă”, sinonim cu a scăpăra. De la acest fenomen meteorologic derivă şi sensul figurat al termenului, avându-se în vedere rapiditatea cu care fulgerul apare şi dispare – „a se ivi şi a trece repede”, sinonim cu a luci, a scânteia, a sclipi, a străluci (ca un fulger).

Tot legat de rapiditate, dar de data aceasta fără element luminos, verbul mai poate face referire la „a izbi pe cineva doborându-l cu o lovitură rapidă şi puternică”, ori la intensitatea unei căutături – „a arunca asupra cuiva o privire iute şi tăioasă”, sinonim cu a săgeta, a străpunge (cu privirea), a ţintui. În plus, termenul se foloseşte în structuri de tipul „a-i fulgera un gând / o idee prin minte” (a apărea pe neaşteptate, a se ivi de nicăieri).

Continuare »

28 feb.

a (se) înţepa

Verbul a (se) înţepa mi s-a părut a fi extrem de bogat în sensuri, pornind de la cel mai simplu, care se referă la o acţiune folosind obiecte ascuţite, până la cel figurat, care trimite la ironie, la ascuţime verbală. Sinonimele sunt relativ numeroase şi au arie destul de amplă de utilizare: a (se) împunge, a (se) punge, a (se) înghimpa, a muşca, a pişca, a săgeta, a şfichiui, a ironiza, a persifla, a zeflemi.

Cuvântul este un derivat al substantivului ţeapă, de la care şi-a stabilit primul sens, astăzi învechit, al pedepsei capitale cu ajutorul acestui instrument. În cel mai cuminte sens actual al termenului, explicaţia trimite la „a (se) împunge uşor cu un ac, cu un ghimpe”, urmărind apoi efecte obţinute în mod similar – „a produce o senzaţie dureroasă ca de înţepătură”. Consecinţele însă nu sunt întotdeauna neplăcute, căci găsim pe „a pişca la limbă” despre băuturi acidulate sau care fermentează.

Continuare »

© 2021 blog.ro-en.ro