15 mai

„Lost Love” de Robert Graves

His eyes are quickened so with grief,
He can watch a grass or leaf
Every instant grow; he can
Clearly through a flint wall see,
Or watch the startled spirit flee
From the throat of a dead man.
Across two counties he can hear
And catch your words before you speak.
The woodlouse or the maggot’s weak
Clamour rings in his sad ear,
And noise so slight it would surpass
Credence–drinking sound of grass,
Worm talk, clashing jaws of moth
Chumbling holes in cloth;
The groan of ants who undertake
Gigantic loads for honour’s sake
(Their sinews creak, their breath comes thin);
Whir of spiders when they spin,
And minute whispering, mumbling, sighs
Of idle grubs and flies.
This man is quickened so with grief,
He wanders god-like or like thief
Inside and out, below, above,
Without relief seeking lost love.
De-atâta chin, privirea lui
S-a agerit: el vede cum
Sub ochi se-nalță iarba, vede
Ce-i dincolo de zid și fum
Și ce nălucă se desparte
De omul osândit de moarte.
Aude peste zeci de sate;
Pân-a-i vorbi, el luminat e.
Urechea tristă i-o surzește
Zvâcnirea unei cozi de pește,
Neputinciosul fir de iarbă
Plecat spre rouă ca s-o soarbă,
Roit de fluturi, viermi sau molii
Ce mursec straie și fotolii,
Năduful harnicei furnice
Când dă povara s-o ridice,
Spetindu-se căci vrea anume
Să nu-și păteze bunul nume,
Țesutul pânzei de paing
Și forfoteala ce-o încing
Gângăniile din astă lume.
Înconvoiat de dorul greu
Cutreieră prin lumea toată
Asemeni unui fur sau zeu
Și dragostea pierdută-și cată.
Robert Graves traducere de Leon Levițchi

01 mai

„The Legs” de Robert Graves

There was this road,
And it led up-hill,
And it led down-hill,
And round and in and out.
Acesta era drumul,
Ducea în sus,
Ducea în jos,
Încoace și încolo.


Continuare »

10 apr.

„Lament for Pasiphaë” de Robert Graves

Dying sun, shine warm a little longer!
My eye, dazzled with tears, shall dazzle yours,
Conjuring you to shine and not to move.
You, sun, and I all afternoon have laboured
Beneath a dewless and oppressive cloud–
a fleece now gilded with our commen grief
That this must be a night without a moon.
Dying sun, shine warm a little longer!
Nu, Soare, nu muri! Mai vreau lumina ta!
Orbiți de lacrimi, ochii mei te vor orbi.
Rugându-te să strălucești necontenit,
Cu tine, Soare, sufăr azi de la amiază
Sub apăsarea unui nor lipsit de rouă
– Un caier aurit de jalea-amândurora
Că trebuie să vină noaptea fără lună.
Nu, Soare, nu muri! Mai vreau lumina ta!
Faithless she was not: she was very woman,
Smiling with dire impartiality,
Sovereign, with heart unmatched, adored of men,
Until Spring’s cuckoo with bedraggled plumes
Tempted her pity and her truth betrayed.
Then she who shone for all resigned her being,
And this must be a night without a moon.
Dying sun, shine warm a little longer!
N-a fost necredincioasă; feminină doar;
Zâmbește deci curat și nepărtinitor,
Monarh cu suflet de-aur, adorat de toți.
Până când cucul primăverii cu murdare pene,
Îi stoarse mila și onoarea i-o trădă.
Ea care pentru toți lucea, ființa și-a cedat,
Și trebuie să vină noaptea fără lună;
Nu, Soare, nu muri! Mai vreau lumina ta!
Robert Graves traducere de Andrei Bantaș

06 feb.

„Star-Talk” de Robert Graves

‘Are you awake, Gemelli,
This frosty night?’
‘We’ll be awake till reveillé,
Which is Sunrise,’ say the Gemelli,
‘It’s no good trying to go to sleep:
If there’s wine to be got we’ll drink it deep,
But rest is hopeless to-night,
But rest is hopeless to-night.’
– Mai stați de veghe, Gemeni,
În seara asta rece?
– Mai stăm, lal noapte-asemeni
Și-n zori, spun cei doi gemeni,
Să ne culcăm nu are rost;
Vin de-am avea, n-am ține post,
E-o noapte-n care somnul trece,
E-o noapte-n care somnul trece.


Continuare »

02 ian.

„The White Goddess” de Robert Graves

All saints revile her, and all sober men
Ruled by the God Apollo’s golden mean –
In scorn of which we sailed to find her
In distant regions likeliest to hold her
Whom we desired above all things to know,
Sister of the mirage and echo.
N-o rabdă sfinții, nici acei ce vor să ție
A lui Apolo cale mijlocie –
Așa că am plecat să-i dăm de rost,
La capetele lumii de-ar fi fost:
Mirajul șoaptelor ne atrăgea
Un unic țel în viață era ea.
It was a virtue not to stay,
To go our headstrong and heroic way
Seeking her out at the volcano’s head,
Among pack ice, or where the track had faded
Beyond the cavern of the seven sleepers:
Whose broad high brow was white as any leper’s,
Whose eyes were blue, with rowan-berry lips,
With hair curled honey-coloured to white hips.
N-am pregetat; din câte sunt sub cer
Am cercetat de-a rând orice ungher
Între Vulcani aprinși și ghețuri moarte
Pe drumuri ce se-afundă mai departe
De grota celor șapte somnoroși.
Ca de ivoriu fruntea ei era.
Ochi de safir, buze – scorușe roșii,
Păr de culoarea mierii o-ncingea.
The sap of Spring in the young wood a-stir
Will celebrate with green the Mother,
And every song-bird shout awhile for her;
But we are gifted, even in November
Rawest of seasons, with so huge a sense
Of her nakedly worn magnificence
We forget cruelty and past betrayal,
Heedless of where the next bright bolt may fall.
Cu seva lunii mai, pomi din zăvoi
Pe Muma-Munte o sărbătoresc
Și-un timp o cântă neamul păsăresc;
Ci noi, chiar dacă gerul e în toi,
O preamărim atunci când își prăvale
Asupra noastră măreția goală,
Uitând cruzimea ei de altcândva
Și trăsnetele cari voi mai cădea.
Robert Graves traducere de Leon Levițchi

19 dec.

„Warning to Children” de Robert Graves

Children, if you dare to think
Of the greatness, rareness, muchness
Fewness of this precious only
Endless world in which you say
You live, you think of things like this:
Blocks of slate enclosing dappled
Red and green, enclosing tawny
Yellow nets, enclosing white
And black acres of dominoes,
Where a neat brown paper parcel
Tempts you to untie the string.
In the parcel a small island,
On the island a large tree,
On the tree a husky fruit.
Strip the husk and pare the rind off:
In the kernel you will see
Blocks of slate enclosed by dappled
Red and green, enclosed by tawny
Yellow nets, enclosed by white
And black acres of dominoes,
Where the same brown paper parcel –
Children, leave the string alone!
For who dares undo the parcel
Finds himself at once inside it,
On the island, in the fruit,
Blocks of slate about his head,
Finds himself enclosed by dappled
Green and red, enclosed by yellow
Tawny nets, enclosed by black
And white acres of dominoes,
With the same brown paper parcel
Still untied upon his knee.
And, if he then should dare to think
Of the fewness, muchness, rareness,
Greatness of this endless only
Precious world in which he says
he lives – he then unties the string.
Hei, copii, de vreți să știți
De mărimea și micimea,
Raritatea, sărăcia
Astei lumi în care ziceți
Că trăiți, să țineți minte:
Plăci de lut cuprind bălțat
Roș-verzui cuprinde plase
Brune ce cuprind alb-negre
Regiuni de dominouri,
Unde un pachet vă-ndeamnă
Să-i desfaceți șnurulețul.
În pachet – o insuliță,
Și pe ea un pom vânjos;
Sus pe pom – un fruct uscat.
Rupeți coaja, scoateți miezul,
Și la mijloc veți vedea:
Plăci cuprinse în bălțat
Roș-verzui cuprins în plase
Brune se cuprind în multe
Albe-negre dominouri,
Unde-același nou pachet…
Nu, copii, nu trageți șnurul!
Căci de îndrăzniți să-l trageți,
Vă treziți în centrul lui,
Drept pe insulă, în fruct,
Plăci de lut pe cap cuprind
Roș-verzui cuprinde plase
Brune ce cuprind alb-negre,
Regiuni de dominouri,
Dar același nou pachet,
Tot închis stă pe genunchi.
Și atunci de-ați vrea să știți,
De mărimea și micimea,
Raritatea, sărăcia
Astei lumi în care ziceți
Că trăiți – hai, trageți șnurul!
Robert Graves traducere de Leon Levițchi

© 2024 blog.ro-en.ro