23 mai

a răvăși

Verbul a răvăși vine (se pare) din sârbă/croată – îmi place grozav cum sună – și are două sensuri, unul de bază și unul figurat. Înseamnă, în primul rând, „a face dezordine” – dacă se referă la lucruri, obiecte, iar în al doilea rând, „a tulbura adânc sufletește, a supune unor emoții puternice” – dacă are în vedere gânduri și sentimente.

Sinonimele sunt, în funcție de context, verbe precum a deranja, a împrăștia, a răscoli, a răsturna, a risipi, a scotoci, a dezorienta. Există și doi termeni echivalenți din sfera popular-regională – a vrăfui și a scorbeli. Spre deosebire de seria verbelor echivalente, care e destul de bogată, dintre antonime este menționat numai a aranja.

Continuare »

31 ian.

a viforî

Dintre toate verbele de sezon, a viforî este, fără putinţă de tăgadă, unul din cele nesuferite. Funcţionează mai mult în registru popular (deşi registrul cult nu-mi pare să fi găsit încă vreun echivalent atât de expresiv) şi se referă la „a fi vifor, furtună, viscol, a bate cu putere viforul”, stabilind sinonimie cu a viscoli, a spulbera şi a învifora. Cel din urmă este o foarte interesantă dublare, în chiar interiorul familiei lexicale a aceluiaşi verb, care pe lângă toate sensurile cumulate adaugă pe „a supune acţiunii exercitate de vifor, a-l bate pe cineva viforul”. Are, de asemenea, o dimensiune figurată extrem de interesantă, referindu-se la „a face să fie cuprins de un sentiment puternic de nelinişte” – a tulbura, a zbuciuma, a răscoli, a îndârji.

Continuare »

© 2021 blog.ro-en.ro