03 mai

DOOM 2: a se olecăi – oligocitemie

! a se olecăi face parte din fondul învechit și regional, fiind sinonim cu a se văita, a se văicări, a se tângui; trece în clasa reflexivelor și are forme duble pentru indicativ prezent – el se olecăie/olecăiește și pentru conjunctivul prezent – să se olecăie/olecăiască

* oleoduct se desparte o-le-o-duct și are pluralul oleoducte („pipeline care servește la transportul petrolului brut”)

! oligantropie este un termen livresc, ce are două modalități de despărțire în silabe: o-li-gan-tro-pi-e/o-lig-an-tro-pi-e; înseamnă „scădere a populației unei țări, a unui oraș etc.” și are genitiv-dativul oligantropiei

! oligarh (membru al unei oligarhii; partizan al oligarhiei) se desparte o-li-garh/o-lig-arh și este substantiv masculin cu pluralul oligarhi. În cazul substantivului !oligarhie, modificarea este aceeași, cea referitoare la despărțirea în silabe, termenul păstrându-și, în schimb, formele flexionare – genitiv-dativul oligarhiei și pluralul oligarhii.

! oligocitemie este substantiv feminin (scădere a numărului de globule sangvine), se desparte o-li-go-ci-te-mi-e/o-li-go-cit-e-mi-e și are genitiv-dativul oligocitemiei și pluralul oligocitemii

18 dec.

a (se) căina

Verbul a (se) căina vine din slavonă și are două sensuri de bază, lămurite, în dicționare, prin intermediul unor sinonime. Prima accepție are drept termeni echivalenți pe a se boci, a se jeli, a se lamenta, a se plânge, a se tângui, a se văicări, a se văita, iar cea de a doua pe a deplânge, a deplora, a jeli, a jelui, a compătimi (pe cineva).

Cele mai expresive sunt însă regionalismele ori arhaismele, care sunt extrem de numeroase pentru prima situație: a se aoli, a se mișeli, a se olălăi, a se olecăi, a se plângătui, a se scârbi, a se văiera, a se văina, a se vălăcăi, a (se) cânta, a (se) dăuli, a se frăsui, a se glăsi, a se glăsui. Pentru cel de-al doilea sens, sunt mai puține: a căi, a sărăci, a șăinăli.

Continuare »

© 2021 blog.ro-en.ro