03 mai

DOOM 2: a se olecăi – oligocitemie

! a se olecăi face parte din fondul învechit și regional, fiind sinonim cu a se văita, a se văicări, a se tângui; trece în clasa reflexivelor și are forme duble pentru indicativ prezent – el se olecăie/olecăiește și pentru conjunctivul prezent – să se olecăie/olecăiască

* oleoduct se desparte o-le-o-duct și are pluralul oleoducte („pipeline care servește la transportul petrolului brut”)

! oligantropie este un termen livresc, ce are două modalități de despărțire în silabe: o-li-gan-tro-pi-e/o-lig-an-tro-pi-e; înseamnă „scădere a populației unei țări, a unui oraș etc.” și are genitiv-dativul oligantropiei

! oligarh (membru al unei oligarhii; partizan al oligarhiei) se desparte o-li-garh/o-lig-arh și este substantiv masculin cu pluralul oligarhi. În cazul substantivului !oligarhie, modificarea este aceeași, cea referitoare la despărțirea în silabe, termenul păstrându-și, în schimb, formele flexionare – genitiv-dativul oligarhiei și pluralul oligarhii.

! oligocitemie este substantiv feminin (scădere a numărului de globule sangvine), se desparte o-li-go-ci-te-mi-e/o-li-go-cit-e-mi-e și are genitiv-dativul oligocitemiei și pluralul oligocitemii

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

  • DOOM 2: oligofren – oliv: * oligofren înseamnă „(bolnav) de oligofrenie”; se desparte o-li-go-fren și este substantiv masculin cu pluralul ...
  • DOOM 2: preastimat – precolumbian: ! preastimat are acum două variante corecte pentru despărțirea în silabe – preas-ti-mat/prea-sti-mat; este adjectiv ...
  • DOOM 2: nomarh – non-a: !nomarh are două variante corecte pentru despărțirea în silabe: no-marh/nom-arh; este substantiv masculin cu pluralul ...
  • DOOM 2: presetupă – prespălare: ! presetupă este substantiv feminin – cu genitiv-dativul presetupei și pluralul presetupe, care acceptă acum ...
  • DOOM 2: prescript – presesiune: ! prescript este un arhaism cu două variante corecte pentru despărțirea în silabe pres-cript/pre-script; este ...

© 2024 blog.ro-en.ro