22 oct.

DOOM 2: presetupă – prespălare

! presetupă este substantiv feminin – cu genitiv-dativul presetupei și pluralul presetupe, care acceptă acum două despărțiri corecte în silabe – pre-se-tu-pă/pres-e-tu-pă; termenul vine din franceză și înseamnă „garnitură de etanșare a unui organ mobil al unei mașini; presgarnitură”

* presezon apare ca noutate, substantiv neutru cu pluralul presezoane

* presopunctură este și el nou introdus în normă, substantiv feminin cu genitiv-dativul presopuncturii; se desparte pre-so-punc-tu-ră

! presostat e substantiv neutru cu pluralul presostate; are acum două modalități corecte de despărțire în silabe – pre-sos-tat/pre-so-stat („aparat pentru măsurarea și controlul presiunii unui fluid dintr-o încăpere închisă”)

* prespălare are genitiv-dativul prespălării și pluralul prespălări; substantivul feminin se desparte pres-pă-la-re/pre-spă-la-re

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2022 blog.ro-en.ro