09 aug.

DOOM 2: ortodiascopie – ortoptică

! ortodiascopie trimitea, anterior, la diascopie; acum are articol propriu și două despărțiri corecte în silabe: or-to-di-as-cop-pi-e/or-to-di-a-sco-pi-e; este substantiv feminin cu genitiv-dativul ortodiascopiei și pluralul ortodiascopii („metodă radioscopică pentru obținerea contururilor unui obiect în mărime naturală”)

! ortodonție este substantiv feminin cu genitiv-dativul ortodonției; despărțirea în silabe se face acum în două feluri – or-to-don-ți-e/ort-o-don-ți-e

! ortodox are acum și valoare substantivală, alături de cea adjectivală; are formă pentru masculin cu pluralul ortodocși și femininul ortodoxă-ortodoxe

! ortopter e substantiv neutru cu pluralul ortoptere; se desparte or-top-ter/or-to-pter (ordin de insecte din care fac parte greierele și cosașul)

* ortoptic apare ca noutate, este adjectiv masculin cu pluralul ortoptici și femininul ortoptică-ortoptice; are două variante pentru despărțirea în silabe – or-top-tic/ort-op-tic. Tot nou este și substantivul feminin *ortoptică cu genitiv-dativul ortopticii, care se desparte la fel.

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2024 blog.ro-en.ro