26 oct.

DOOM 2: neurastenic – neutru

! neurastenic este adjectiv masculin (cu pluralul neurastenici și femininul neurastenică-neurastenice), care trimitea, anterior, la astenic; acum primește drepturi depline și dublă despărțire în silabe – ne-u-ras-te-nic/ne-ur-as-te-nic. Din aceeași familie lexicală, DOOM-ul înregistrează modificările suferite de substantivul !neurastenie (feminin cu genitiv-dativul neurasteniei și pluralul neurastenii), ale verbului !a neurasteniza (cu indicativul prezent neurastenizează), precum și ale altui adjectiv – !neurastenizant (masculin cu pluralul neurastenizanți și femininul neurastenizantă-neurastenizante).

! neuropsihiatrie trimitea, și el, anterior, la psihiatrie; acum este substantiv feminin, cu genitiv-dativul neuropsihiatriei; despărțirea în silabe se poate face ne-u-rop-si-hi-a-tri-e/ne-u-ro-psi-hi-a-tri-e

! neuropsihilogie este în aceeași situație; feminin cu genitiv-dativul neuropsihologiei, se desparte ne-u-rop-si-ho-lo-gi-e/ne-u-ro-psi-ho-lo-gi-e

! neutrino (ne-u-tri-no) este substantiv masculin („particulă elementară neutră, stabilă, cu masă neglijabilă”); se articulează neutrinoul și are pluralul neutrino

! neútru rămâne cu o singură variantă accentuală (anterior, era corectă și accentuarea pe e); este adjectiv masculin cu pluralul neutri și femininul neutră-neutre. Este menționat, ca noutate, substantivul *neutru, de gen neutru și cu articularea neutrul.

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2022 blog.ro-en.ro