24 mai

DOOM 2: omicron – om-orchestră

* omicron este a cincisprezecea literă a alfabetului grecesc, corespunzând sunetului o; este substantiv masculin cu pluralul omicron

! omniscient are două variante pentru despărțirea în silabe – om-nis-ci-ent/om-ni-sci-ent; este adjectiv masculin cu pluralul omniscienți și femininul omniscientă-omnisciente. Din aceeași familie lexicală, !omnisciență este substantiv feminin cu genitiv-dativul omniscienței; acceptă, de asemenea, două despărțiri corecte în silabe.

! omolog are atât valoare adjectivală, cât și substantivală, masculin cu pluralul omologi și femoninul cu două forme: omoloagă/omologă-omoloage/omologe

! omonim are două articole diferite, unul pentru valoarea adjectivală (masculin cu pluralul omonimi și femininul omonimă-omonime), iar altul pentru cea substantivală (neutru cu pluralul omonime); pentru ambele variante sunt acum valabile două despărțiri în silabe: o-mo-nim/om-o-nim. Substantivul !omonimie este feminin cu genitiv-dativul omonimiei și pluralul omonimii; pentru silabație se aplică aceleași reguli.

* om-orchestră este substantiv masculin cu pluralul oameni-orchestră

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

  • DOOM 2: nomarh – non-a: !nomarh are două variante corecte pentru despărțirea în silabe: no-marh/nom-arh; este substantiv masculin cu pluralul ...
  • DOOM 2: parai – paranormal: * parai este un termen argotic, substantiv masculin cu pluralul articulat paraii * paramedic apare ca ...
  • DOOM 2: ortodiascopie – ortoptică: ! ortodiascopie trimitea, anterior, la diascopie; acum are articol propriu și două despărțiri corecte în ...
  • DOOM 2: promoțional – pronosport: * promoțional (se desparte pro-mo-ți-o-nal) este adjectiv, masculin cu pluralul promoționali și femininul promoțională-promoționale * promovabilitate ...
  • DOOM 2: preastimat – precolumbian: ! preastimat are acum două variante corecte pentru despărțirea în silabe – preas-ti-mat/prea-sti-mat; este adjectiv ...

© 2021 blog.ro-en.ro