29 aug.

DOOM 2: peristil – peroxid

! peristil este substantiv neutru cu pluralul peristiluri („galerie interioară sau exterioară formată dintr-un șir de coloane sau de stâlpi, care mărginește o clădire, o grădină, o sală; ansamblul acestor coloane”); termenul are acum două despărțiri corecte în silabe: pe-ris-til/pe-ri-stil

! perminvar este substantiv neutru („aliaj de nichel și cobalt sau de nichel, cobalt și molibden, cu permeabilitate magnetică mare, folosit în industria electrotehnică”); se desparte în silabe fie per-min-var, fie perm-in-var

* permisiv (tolerant) apare ca noutate, adjectiv masculin cu pluralul permisivi și femininul permisivă-permisive. Din aceeași familie semantică, este înregistrat și substantivul feminin *permisivitate (toleranță), cu genitiv-dativul permisivității.

! perorație primește mai multe lămuriri și câteva modificări; este substantiv feminin cu două despărțiri în silabe – pe-ro-ra-ți-e/per-o-ra-ți-e, cu genitiv-dativul perorației și pluralul perorații

! peroxid este substantiv masculin cu pluralul peroxizi și două despărțiri în silabe: pe-ro-xid/per-o-xid

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2022 blog.ro-en.ro