03 sept.

DOOM 2: preastimat – precolumbian

! preastimat are acum două variante corecte pentru despărțirea în silabe – preas-ti-mat/prea-sti-mat; este adjectiv – masculin cu pluralul preastimați și femininul preastimată-preastimate

! preastrălucit este un termen din fondul vechi al limbii, care are, și el, două modalități de despărțire în silabe – preas-tră-lu-cit/prea-stră-lu-cit; este adjectiv masculin cu pluralul preastrăluciți și femininul preastrălucită-preastrălucite

! precaút / precáut are două variante accentuale corecte (valabile pentru toate formele) și se desparte pre-ca-ut; este adjectiv masculin cu pluralul precauți și femininul precaută-precaute

! preciziune este un echivalent învechit al lui precizare; se desparte pre-ci-zi-u-ne și este substantiv feminin cu genitiv-dativul preciziunii și pluralul preciziuni

* precolumbian se desparte pre-co-lum-bi-an; este adjectiv masculin cu pluralul precolumbieni și femininul precolumbiană-precolumbiene

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2022 blog.ro-en.ro