02 iul.

DOOM 2: postdecembrist – posterior

* postdecembrist apare ca noutate, adjectiv masculin cu pluralul postdecembriști și femininul postdecembristă-postdecembriste

* postelectoral are valoare adjectivală, masculin cu pluralul postelectorali și femininul postelectorală-postelectorale; are două variante corecte pentru despărțirea în silabe – pos-te-lec-to-ral/post-e-lec-to-ral

! posteminescian este adjectiv masculin cu pluralul posteminescieni și femininul posteminesciană/posteminesciene; se desparte fie pos-te-mi-nes-ci-an, fie post-e-mi-nes-ci-an

* poster este un anglicism, substantiv neutru cu pluralul postere

* posterior are, pe lângă valoarea mai veche, adjectivală, una nouă: este substantiv neutru cu pluralul posterioare – se folosește în registru familiar și se desparte pos-te-ri-or

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

  • DOOM 2: postsincron – postverbal: * postsincron (post-sin-cron) este substantiv neutru – „înregistrare în studio a dialogurilor sau a cuvintelor, ...
  • DOOM 2: nescris – nesociabil: ! nescris se desparte acum nes-cris/ne-scris; este adjectiv masculin cu pluralul nescriși și femininul nescrisă-nescrise ! ...
  • DOOM 2: nesofisticat – nespus: * nesofisticat apare ca noutate, adjectiv masculin cu pluralul nesofisticați și femininul nesofisticată-nesofisticate ! nespălat are ...
  • DOOM 2: nestabil – nestingibil: ! nestabil este adjectiv masculin cu pluralul nestabili și femininul nestabilă-nestabile; noutatea este dubla despărțire ...
  • DOOM 2: promoțional – pronosport: * promoțional (se desparte pro-mo-ți-o-nal) este adjectiv, masculin cu pluralul promoționali și femininul promoțională-promoționale * promovabilitate ...

© 2022 blog.ro-en.ro