04 apr.

DOOM 2: patiser – patrunghiular

* patiser apare ca noutate, substantiv masculin cu pluralul patiseri

! patognomonic („care este caracteristic unei boli, pe baza căruia se poate stabili diagnosticul” – despre simptome, semne) are două despărțiri corecte în silabe – pa-tog-no-mo-nic/pa-to-gno-mo-nic; este adjectiv masculin cu pluralul patognomonici și femininul patognomonică-patognomonice

! patricid (acțiune) se folosește rar; se desparte pa-tri-cid și este substantiv neutru cu pluralul patricide (mai vechiul patriciduri a dispărut)

* patronim („nume de familie”) se desparte pa-tro-nim și este substantiv neutru cu pluralul patronime. Din familia lui lexicală extinsă, suferă modificări !patronimic, termen care are, acum, articole separate pentru valoarea adjectivală (apare în structură sufix patronimic – masculin cu pluralul feminin patronimice) și pentru cea substantivală (neutru cu pluralul patronimice).

! patrunghiular („care are patru unghiuri”) se folosește rar și se desparte pa-trun-ghiu-lar acum (anterior era patr-un-ghiu-lar); este adjectiv masculin cu pluralul patrunghiulari și femininul patrunghiulară-patrunghiulare

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

  • DOOM 2: postdecembrist – posterior: * postdecembrist apare ca noutate, adjectiv masculin cu pluralul postdecembriști și femininul postdecembristă-postdecembriste * postelectoral are ...
  • DOOM 2: neurastenic – neutru: ! neurastenic este adjectiv masculin (cu pluralul neurastenici și femininul neurastenică-neurastenice), care trimitea, anterior, la ...
  • DOOM 2: radiocasetofon – radiostațiune: * radiocasetofon (ra-di-o-ca-se-to-fon) apare ca noutate, substantiv neutru cu pluralul radiocasetofoane * radioemisie (producere de unde ...
  • DOOM 2: promoțional – pronosport: * promoțional (se desparte pro-mo-ți-o-nal) este adjectiv, masculin cu pluralul promoționali și femininul promoțională-promoționale * promovabilitate ...
  • DOOM 2: omicron – om-orchestră: * omicron este a cincisprezecea literă a alfabetului grecesc, corespunzând sunetului o; este substantiv masculin ...

© 2022 blog.ro-en.ro