20 nov.

a (se) înnegura

Verbul a (se) înnegura este un derivat, având drept cuvânt de bază substantivul negură, căruia i se adaugă prefixul în-. Este tranzitiv și reflexiv, însemnând „a (se) acoperi cu negură, cu ceață”. Sensul figurat se referă la oameni sau la chipul lor – „a căpăta o expresie tristă”, de asemenea și la privirea ori la mintea lor – „a pierde din proprietatea de a percepe clar obiectele din realitatea înconjurătoare”.

Sinonimele cele mai folosite și pe care le menționează cele mai multe dintre dicționare sunt a (se) împăienjeni, a (se) încețoșa, a (se) înnora, a (se) întrista, a (se) întuneca, a (se) mâhni, a (se) mohorî, a (se) posomorî, a (se) tulbura. Tot astfel, dintre antonime, trebuie amintite a (se) însenina, a (se) înveseli, a se învoioșa, a se lumina.

Continuare »

05 mart.

a (se) înveseli

Verbul cel mai potrivit zilelor acestora pare să fie a (se) înveseli. Cel puţin dacă vorbim despre pulsul nestăvilit al naturii, care începe să fiarbă şi să bolborosească în sinele său clocotitor. Semnificaţia de bază a termenului se referă la „a deveni sau a face să fie vesel, voios, binedispus”, stabilind sinonimie cu a (se) (bine)dispune, a (se) distra, a (se) îmbucura, a (se) învoioşa, a (se) veseli. Foarte multe dintre antonime se circumscriu mai curând acestei sfere a sensurilor – a (se) indispune, a (se) întrista, a (se) mâhni, a (se) mohorî, a (se) posomorî, a (se) scârbi. Însă verbul funcţionează, de asemenea, şi în dimensiunea figurată, însemnând „a face să fie mai puţin mohorât, întunecat, monoton”, devenind, astfel, sinonim cu a (se) însenina, a (se) deschide, a (se) lumina.

Continuare »

10 oct.

a plumbui

Verbul a plumbui are o dimensiune concretă şi una metaforică. Prima dintre acestea are sensul dur şi industrial care se explică prin „a sigila cu plumb”, putându-se referi şi la „a acoperi o piesă metalică”, prin folosirea unui strat protector din acest metal ori dintr-un aliaj al său. Se mai pot închide în plumb obiecte sau mărfuri de diferite feluri, se pot etanşa uşi sau orice tip de intrare/ieşire, prin care este blocat accesul. Cea de-a doua accepţie a verbului – cea figurată, porneşte de la culoarea pe care o are metalul, de la sugestia apăsării pe care o creează, stabilindu-se astfel o sinonimie – în metaforă – cu a întuneca şi a mohorî. Este interesant şi sensul argotic neoficial care precizează sinonimul a împuşca (deci a umple cu plumb, care mi se pare extrem de creativ).

Continuare »

© 2021 blog.ro-en.ro