25 nov.

a (se) reduce

Verbul a (se) reduce are câteva sensuri generale şi câteva specializate. Aşa cum se întâmplă uneori în dicţionare, semnificaţiile lui se lămuresc prin sinonimii: înseamnă, mai întâi de toate, a (se) diminua, a (se) împuţina, a (se) mici, a (se) micşora, a scădea (ca proporţii, cantitate, intensitate) ori a limita, a (se) restrânge, a (se) mărgini. Antonimele sunt, şi ele, destul de numeroase – a adăuga, a amplifica, a (se) mări, a (se) spori.

În domeniul topografic, înseamnă „a micşora dimensiunile unei hărţi, ale unei piese etc., păstrând aceleaşi proporţii între elementele componente; a reproduce la dimensiuni mai mici”. În matematică, se foloseşte în capitolul fracţiilor – a reduce o fracţie înseamnă „a suprima factorii comuni de la numitor şi de la numărător”, adică a simplifica. Iar în chimie, termenul se referă la „a scoate oxigenul dintr-o combinaţie cu ajutorul unui agent chimic”.

Continuare »

18 nov.

a (se) scădea

Verbul a (se) scădea vine, se pare, din latină şi are destul de multe sensuri. Primul dintre acestea este lămurit mai curând cu ajutorul sinonimiei, precizându-se echivalenţa cu termeni precum a descreşte, a (se) diminua, a (se) împuţina, a (se) micşora, a (se) reduce, atunci când vine vorba despre o cantitate, un indice, o valoare. Atunci când are nuanţă intranzitivă, se poate folosi şi despre intervale de timp – a se scurta.

Probabil cea mai comună utilizare este cea din domeniul matematicii, unde înseamnă „a efectua operaţia de scădere”. În afară de numere, se mai poate referi la bani (a reţine o parte din ei) şi la preţuri (a ieftini), la obiecte (a-şi micşora volumul), la mări şi râuri (a-şi coborî nivelul), la mâncăruri (a-şi pierde o parte din apă prin fierbere), la orice fel de procedee în desfăşurare (a slăbi în intensitate), la foc (a se potoli), la glas (a se coborî) ori la astre (a coborî spre apus). Şi mai sunt şi altele.

Continuare »

© 2021 blog.ro-en.ro