08 iul.

a (se) zori

Verbul a (se) zori are, în dicţionare, două sensuri distincte, având etimologii diferite. Din substantivul zor, acţiunea înseamnă „a merge repede, a iuţi (pasul); a lucra cu grabă, febril; a da zor”, fiind sinonim cu a se grăbi. De asemenea, se poate referi la „a insista pentru grăbirea unei acţiuni”, echivalent cu a constrânge, a îmboldi, a îndemna. Termenul are conotaţii negative, deoarece folosirea lui implică presiunea permanentă şi posibilitatea de a greşi.

Cel de-al doilea verb se formează de la un alt substantiv şi înseamnă „a se ivi zorile, a se face ziuă”; apare uneori chiar în expresia a zori de ziuă. Se referă la „lumina care se arată pe cer înainte de a răsări Soarele; timp al zilei când răsare Soarele; faptul zilei, auroră” şi funcţionează în foarte multe locuţiuni şi expresii: în zori de zi, în zorii zorilor, până-n zori, la revărsatul zorilor, din zori până-n seară etc.

Continuare »

01 nov.

a goni

Aşa cum am putut eu să-mi dau seama din dicţionare, verbul a goni are un sens general şi două sensuri specializate mai importante. Cea mai răspândită accepţie a termenului se referă la „a fugi după ceva/cineva, a urmări în fugă (pentru a prinde, pentru a face să se grăbească etc.)”, însă cuvântul se poate folosi în domeniul vânătorii – „a alunga vânatul spre locul de pândă al vânătorilor”, ori în cel zootehnic – „a se împerechea, spre a se reproduce” (mai ales la vitele mari cornute).

Descoperim deci trei categorii de sinonime, referitoare fie la a vâna, a hăitui vânatul, ori la a se împreuna, a se împerechea vitele, fie la mai cuprinzătoarele a fugări, a urmări, a alerga, a fugi. În funcţie de context, verbul face trimitere la rapiditatea mişcării – „a se mişca foarte repede, a se grăbi, a urmări în fugă”, având ca scop fie dorinţa de a se apropia (de oameni, ţinte, idealuri), fie – dimpotrivă – nevoia de a îndepărta – „a forţa să plece, a da afară”, cu sinonime ca a alunga, a respinge, a izgoni, a surghiuni, a prigoni.

Continuare »

© 2023 blog.ro-en.ro