31 mai

„A Book of Nonsense” de Edward Lear

There was an Old Man with a flute,
A serpent ran into his boot;
But he played day and night,
Till the serpent took flight,
And avoided that man with a flute.
Era un bătrân c-un fluier;
Un şarpe i-a intrat cu şuier
În cizmă, dar noapte şi zi
El cântă – şarpele fugi
Evitându-l pe-acel om cu fluier.


Continuare »

26 apr.

„The Nutcrackers and the Sugar-Tongs” de Edward Lear

I
The Nutcrackers sate by a plate on the table,
The Sugar-tongs sate by a plate at his side;
And the Nutcrackers said, ‘Don’t you wish we were able
‘Along the blue hills and green meadows to ride?
‘Must we drag on this stupid existence for ever,
‘So idle so weary, so full of remorse,–
‘While every one else takes his pleasure, and never
‘Seems happy unless he is riding a horse?
I
Spărgătorul de nuci stătea la masă,
Cleştele de zahăr stătea lângă el,
Spărgătorul spuse: „Tu nu ai vrea să
Călărim pe dealurile verzi niţel?
Traiul ăsta stupid de ce să ni-l târâm
Într-o plictisitoare veşnicie,
În timp ce toţi se-amuză şi nicicând
Nu-s fericiţi de nu fac călărie?!


Continuare »

29 mart.

„Some Incidents in the Life of My Uncle Arly” de Edward Lear

I
O my agéd Uncle Arly! –
Sitting on a heap of Barley
All the silent hours of night, –
Close beside a leafy thicket: –
On his nose there was a Cricket, –
In his hat a Railway Ticket; –
(But his shoes were far too tight.)
I
Bătrânul, bunul unchi Quatorze
Stând pe o grămadă de orz
În noaptea liniştitoare –
Lângă-nfrunzitul boschet –
Pe nas c-un greier desuet,
În pălărie c-un bilet
(Pantofii-l strângeau mult prea tare).


Continuare »

22 mart.

„The Akond of Swat” de Edward Lear

Who, or why, or which, or what,
Is the Akond of Swat?
Cine, de ce, care sau ce ar
Putea fi Akond din SKAR?
Is he tall or short, or dark or fair?
Does he sit on a stool or a sofa or chair,
OR SQUAT?
The Akond of Swat?
E brun sau blond, înalt ori scund?
Stă pe-un divan, pe-un scaun rotund,
SAU ÎNTR-UN PAR,
Acel Akond din Skar?


Continuare »

22 aug.

„A Book of Nonsense” de Edward Lear

There was an Old Man with a beard,
Who said, ‘It is just as I feared!
Two Owls and a Hen,
Four Larks and a Wren,
Have all built their nests in my beard!’
Un bătrân avea o barbă;
Spuse: „Veni ziua oarbă! ‒
Două buhe şi-o găină,
Trei scatii şi-un cuc, deplină
Cuibăreală-ntr-a mea barbă!”


Continuare »

© 2021 blog.ro-en.ro