22 mart.

„The Akond of Swat” de Edward Lear

Who, or why, or which, or what,
Is the Akond of Swat?
Cine, de ce, care sau ce ar
Putea fi Akond din SKAR?
Is he tall or short, or dark or fair?
Does he sit on a stool or a sofa or chair,
OR SQUAT?
The Akond of Swat?
E brun sau blond, înalt ori scund?
Stă pe-un divan, pe-un scaun rotund,
SAU ÎNTR-UN PAR,
Acel Akond din Skar?

Is he wise or foolish, young or old?
Does he drink his soup or his coffee cold,
OR HOT,
The Akond of Swat?
E tânăr, bătrân, netot sau cuminte?
Îşi bea grăbit supa fierbinte,
SAU FOARTE RAR,
Acel Akond din Skar?
Does he sing or whistle, jabber or talk,
And when riding abroad does he gallop or walk,
OR TROT,
The Akond of Swat?
Fluieră sau cântă ori vorbeşte tare?
La galop sau trap pleacă de-a călare,
SAU NICI MĂCAR,
Acel Akond din Skar?
Does he wear a turban, a fez or a hat?
Does he sleep on a matress, a bed, or a mat,
OR A COT,
The Akond of Swat?
Poartă fes, turban ori borsalină,
Doarme pe saltea, pe rogojină,
SAU ÎNTR-UN CAR,
Acel Akond din Skar?
When he writes a copy in round-hand size,
Does he cross his T’s and finish his I’s
WITH A DOT,
The Akond of Swat?
Când transcrie de mână, face-nalte cârlige,
Iar i-urile toate cu câte-un punct le-nfige
CA-NTR-UN INSECTAR,
Acel Akond din Skar?
Can he write a letter concisely clear
Without a speck or a smudge or a smear
OR BLOT,
The Akond of Swat?
Poate o scrisoare scrie el, frumoasă,
Pe-o foaie albastră, roză sau lucioasă
ŞI CU CHENAR,
Acel Akond din Skar?
Do his people like him extremely well?
Or do they, whenever they can, rebel,
OR PLOT,
At the Akond of Swat?
Oamenii îl iubesc, sau întotdeauna
I se-mpotrivesc dacă le dă mâna.
ŞI-L DUC ÎN CALVAR?
Pe-acel Akond din Skar?
If he catches them then, either old or young,
Does he have them chopped in pieces or hung,
OR SHOT,
The Akond of Swat?
De-i prinde el atunci – şi tineri şi bătrâni,
Îi taie bucăţi şi-i spânzură de mâini,
SAU ÎI PUNE PE JAR,
Acel Akond din Skar?
Do his people prig in the lanes or park?
Or even at times when days are dark,
GARROTTE!
O the Akond of Swat!
Oamenii lui se ţin de furturi prin sate
Sau, uneori, în zile multe întunecate
OMOARĂ CHIAR?
O, Akond din Skar!
Does he study the wants of his own dominion?
Or doesn’t he care for public opinion
A JOT,
The Akond of Swat?
Nevoiele statului său le studiază,
De-opinia publică se interesează,
SAU N-ARE HABAR
Acel Akond din Skar?
To amuse his mind do the people show him
Pictures, or any one’s last new poem,
OR WHAT,
For the Akond of Swat?
Ca să-l amuze îi arată supuşii năprui
Tablouri sau poeme ale nu ştiu cui –
SAU CE-I DAU ÎN DAR
Lui Akond din Skar?
At night if he suddenly screams and wakes,
Do they bring him only a few small cakes,
OR A LOT,
For the Akond of Swat?
Trezindu-se noaptea, speriat de ţipă,
Oare prăjituri i-aduc în mare pripă,
SAU NECTAR,
Acelui Akond din Skar?
Does he live on turnips, tea, or tripe?
Does he like his shawl to be marked with a stripe,
OR A DOT,
The Akond of Swat?
Trăieşte din napi, ceai sau peşte?
Puncte, sau dungi îndrăgeşte
LA FULAR,
Acel Akond din Skar?
Does he like to lie on his back in a boat
Like the lady who lived in that isle remote,
SHALLOTT,
The Akond of Swat?
Într-o barcă-i place să stea întins ca
Doamna ce-a trăit departe-n insula
QUALLKAR,
Acelui Akond din Skar?
Is he quiet or always making a fuss?
Is his steward a Swiss or a Swede or a Russ,
OR A SCOT,
The Akond of Swat?
Este el tăcut sau se-aprinde-n van?
Cărui suedez sau neamţ sau scoţian
ÎI ESTE LAR,
Acel Akond din Skar?
Does he drink small beer from a silver
Or to sleep and snore in a dark green cave,
OR A GROTT,
The Akond of Swat?
Lângă paşnicul val se-ascunde şi se pierde,
Sau doarme sforăind în bezna verde
DINTR-O GROTĂ DE VAR,
Acel Akond din Skar?
Does he drink small beer from a silver jug?
Or a bowl? or a glass? or a cup? or a mug?
OR A POT,
The Akond of Swat?
Bere blondă oare dintr-o cupă bea,
Sau dintr-un pocal, ori din altceva –
DINTR-UN PAHAR?
Acel Akond din Skar?
Does he beat his wife with a gold-topped pipe,
When she lets the gooseberries grow too ripe,
OR ROT,
The Akond of Swat?
Îşi bate soţia c-un băţ aurit
Când sucul de-agrişe e mucegăit
SAU NU E CLAR,
Acel Akond din Skar?
Does he wear a white tie when he dines with friends,
And tie it neat in a bow with ends,
OR A KNOT,
The Akond of Swat?
Cu amicii când cinează de sfânta Elisabeta,
La gât îşi înnoadă dichisit baveta
CU MULT HAR,
Acel Akond din Skar?
Does he like new cream and hate mince-pies?
When he looks at the sun does he wink his eyes,
OR NOT,
The Akond of Swat?
Smântâna-i place iar covrigii nu-i poate suferi?
De s-ar uita-n soare, din ochi ar clipi
SAU N-AR
Acel Akond din Skar?
Does he teach his subjects to roast and bake?
Does he sail about on an inland lake,
IN A YACHT,
The Akond of Swat.
Supuşii şi-i învaţă fierţi sau la capac?
Navighează el oare în jurul unui lac
SAU UNUI FAR,
Acel Akond din Skar?
Some one, or nobody, knows I wot
Who or which or why or what
Is the Akond of Swat.
Cineva sau nimeni nu ştie, eu ştiu
Cine, de ce, este sau ce ar
Putea fi Akond din Skar!
Edward Lear traducere de C. Abăluţă şi Șt. Stoenescu

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2023 blog.ro-en.ro