31 mai

„A Book of Nonsense” de Edward Lear

There was an Old Man with a flute,
A serpent ran into his boot;
But he played day and night,
Till the serpent took flight,
And avoided that man with a flute.
Era un bătrân c-un fluier;
Un şarpe i-a intrat cu şuier
În cizmă, dar noapte şi zi
El cântă – şarpele fugi
Evitându-l pe-acel om cu fluier.

There was an Old Man of Coblenz,
The length of whose legs was immense;
He went with one prance from Turkey to France,
That surprising Old Man of Coblenz.
Era un ins în Coblenze
Cu picioarele imense;
Dintr-un şpagat trecea
Din Franţa-n Turcia,
Ciudatul ins din Coblenze.
There was an Old Person from Gretna,
Who rushed down the crater of Etna;
When they said, ‘Is it hot?’
He replied, ‘No, it’s not!’
That mendacious Old Person of Gretna.
Era un bătrând din Gretna
Care-a dat buzna în Etna.
„Frige?” l-au întrebat,
„Nu!” răspunse-afectat
Parşivul bătrân din Gretna.
There was an Old Person of Wick,
Who said, ‘Tick-a-Tick, Tick-a-Tick;
Chickabee, Chickabaw.’
And he said nothing more,
That laconic Old Person of Wick
Era un bătrânel în Wick
Strigând: „Tica-tic, tica-tic!
Cica-bii, cica-baa!”
Şi nimica altceva,
Laconicul bătrân din Wick.
There was an old man whose remorse,
Induced him to drink Caper Sauce;
For they said, ‘If mixed up,
With some cold claret-cup,
It will certainly soothe your remorse!’
De regrete ca să se apere,
Un ins bea zeamă de capere.
Dar i-au spus: „Amestec-o
Ca o cană de Bordeaux
Ca-ntr-adevăr să te apere!”
There was an old man in a tree,
Whose whiskers were lovely to see;
But the birds of the air,
Pluck’d them perfectly bare,
To make themselves nests on that tree.
Era un moş într-un copac
Cu-o barbă bună de leac.
Doar că păsări fără şir
I-o smulgeau fir după fir,
Cuiburi să-şi facă-n copac.
Edward Lear traducere de C. Abăluţă şi Șt. Stoenescu

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2024 blog.ro-en.ro