22 aug.

„A Book of Nonsense” de Edward Lear

There was an Old Man with a beard,
Who said, ‘It is just as I feared!
Two Owls and a Hen,
Four Larks and a Wren,
Have all built their nests in my beard!’
Un bătrân avea o barbă;
Spuse: „Veni ziua oarbă! ‒
Două buhe şi-o găină,
Trei scatii şi-un cuc, deplină
Cuibăreală-ntr-a mea barbă!”

There was a Young Lady of Ryde,
Whose shoe-strings were seldom untied.
She purchased some clogs,
And some small spotted dogs,
And frequently walked about Ryde.
Era o domnişoară în Dakar;
Şireturile-i se desfăceau rar.
Deci îşi cumpără saboţi
Şi căţei tărcaţi ‒ cu toţi
Ea se plimba adesea prin Dakar.
There was an Old Man with a nose,
Who said, ‘If you choose to suppose,
That my nose is too long,
You are certainly wrong!‘
That remarkable Man with a nose.
Un bătrân avea un nas
Şi spunea: „Te înşeli cras
De-ţi închipui că-i prea
Lung nasul meu!”, spunea
Straşnicul ins cu nas.
There was an Old Man on a hill,
Who seldom, if ever, stood still;
He ran up and down,
In his Grandmother‘s gown,
Which adorned that Old Man on a hill.
Pe-un deal era un bătrânel
Ce rareori se-oprea niţel;
Căci fugea din deal în vale
În rochia bunicii sale
Gătit, ciudatul bătrânel.
There was a Young Lady whose bonnet,
Came untied when the birds sate upon it;
But she said: ‘I don‘t care!
All the birds in the air
Are welcome to sit on my bonnet!‘
Unei fete chiar pe pălărie
Păsări începuseră să-i vie
Descusând-o rău, dar ea: „Nu-i bai!
Păsările toate în alai
Să ia loc pe a mea pălărie!”
There was a Young Person of Smyrna,
Whose Grandmother threatened to burn her;
But she seized on the cat,
And said, ‘Granny, burn that!
You incongruous Old Woman of Smyrna!‘
Era o domnişoară în Maroc ‒
Bunica-i tot spunea: „Te bag în foc!”
Dar ea prinse o pisică:
„Arde-o pe dânsa, bunică,
Bătrână ţicnită din Maroc!”
There was an Old Person of Chili,
Whose conduct was painful and silly,
He sate on the stairs,
Eating apples and pears,
That imprudent Old Person of Chili.
Era un oarecare-n Baleare
De-o neghiobie fără de hotare.
Sta morfolind pe scară
Câte-un măr, câte-o pară,
Imprudentul oarecare din Baleare.
There was an Old Man with a gong,
Who bumped at it all day long;
But they called out, ‘O law!
You‘re a horrid old bore!‘
So they smashed that Old Man with a gong
Un bătrânel avea un gong
Şi-l bătea zilnic à la long.
Îi strigau: „Pe legea mea,
Eşti un pisălog sadea!”
Îl sfărâmară deci pe cel cu gong.
There was an Old Lady of Chertsey,
Who made a remarkable curtsey;
She twirled round and round,
Till she sunk underground,
Which distressed all the people of Chertsey
Era o bătrânică în Maienza
Ce-şi compunea teribil reverenţa,
Rotindu-se până când
S-a scufundat în pământ
Întristându-i pe toţi în Maienza.
Edward Lear traducere de C. Abăluţă şi Șt. Stoenescu

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2024 blog.ro-en.ro