25 iun.

a (se) hotărî

Verbul a (se) hotărî este un derivat al substantivului hotar – ceea ce mi se pare foarte interesant, pentru că (într-un fel ciudat) nu văzusem legătura de sens dintre cele două cuvinte, până când nu mi-a scos-o la iveală dicționarul… Poate pentru că această accepție a termenului este deja învechită – „a stabili limitele unui teritoriu, a pune hotar” sau „a se mărgini cu…, a fi vecin cu cineva”.

Sensurile mai des utilizate astăzi par a fi pierdut relația cu termenul de bază sau, în cel mai bun caz, aceasta a devenit metaforică. Înseamnă, în primul rând, „a alege (între mai multe posibilități), a lua sau a face să ia o hotărâre, a stabili cu fermitate”, idee completată cu o valoare tranzitivă folosită rar și construită cu dativul „a porunci cuiva să facă ceva”. Verbul se mai poate referi la „a fixa o dată sau un termen” sau la „a meni pe cineva pentru ceva”.

Sinonimele sunt numeroase și variate, în funcție de context: a alege, a circumscrie, a comanda, a condamna, a convinge, a (se) decide, a delimita, a demarca, a destina, a determina, a dispune, a fixa, a hărăzi, a hotărnici, a institui, a întocmi, a învecina, a limita, a marca, a mărgini, a meni, a orândui, a ordona, a osândi, a pecetlui, a pedepsi, a porunci, a preciza, a predestina, a preursi, a pronunța, a stabili, a statornici.

Continuare »

03 mart.

DOOM 2: deluvial – a demasculiniza

* deluvial (de-lu-vi-al) este un termen nou, lămurit în DOOM prin sinonimie cu „sedimentar”; adjectivul masculin are pluralul deluviali şi femininul deluvială-deluviale

* demachiant (de-ma-chi-ant) apare cu două articole diferite, pentru că funcţionează atât ca adjectiv masculin cu pluralul demachianţi şi femininul demachiantă-demachiante, cât şi ca substantiv neutru cu pluralul demachiante. Din aceeaşi familie lexicală primim şi substantivul neutru *demachiat (de-ma-chi-at), sinonim cu mai vechiul substantiv demachiere.

* a demantela este un verb utilizat în registrul livresc, a cărui explicaţie se referă la „a demola sistematic diapozitivele de apărare ale unei cetăţi spre a o scoate din sistemul defensiv”, având drept sinonime pe a dezorganiza şi a destrăma; dintre formele verbului este indicat indicativul prezent el demantelează

! a demarca are două forme acceptate pentru indicativul prezent el demarchează/demarcă. Din aceeaşi familie, este menţionat *demarcativ („care are caracter de demarcaţie”), adjectiv masculin cu pluralul demarcativi şi femininul demarcativă-demarcative.

* a demasculiniza este un verb cu indicativul prezent demasculinizează

© 2020 blog.ro-en.ro