13 aug.

„Persistenţa flăcărilor” de Gellu Naum

Imaginile devorante ale lucrurilor viitoare
steaua aprinsă a unui incendiu
ceea ce am iubit ceea ce am sperat
ceea ce rămâne de cunoscut
The devouring images of things to come
the kindled star of a burning house
what we have loved what we have hoped for
what still remains to be known
Costumele acrobaţilor îşi păstrează vioiciunea
se reîncepe plimbarea somnambulică
pe frigul fragil între vis şi ape
între moarte şi veghe
între memorie şi asfixie
În această cameră atrăgătoare prin culoarea sicrielor
ţipătul tău se deschide ca o fereastră
The acrobats’ costumes preserve their gaudiness
the sleepwalking begins again
on a fragile tight rope between dream and waters
between death and vigil
between memory and choking
In this room attractive through the colours of its coffins
your shriek opens like a window
E timpul să cunoaştem femeia adormită
ea nu aşteaptă decât asta
ea priveşte cu un unic ochi languros
liliecii care îşi fac cuib în palmele noastre
It’s time we knew the sleeping woman
that’s the only thing she’s wainting for
she’s watching with one languid eye
the bats that make their nests in our palms
Poezie de Gellu Naum Traducere de Dan Duţescu

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2024 blog.ro-en.ro