12 dec.

„When You Are Old” de William Butler Yeats

When you are old and grey and full of sleep,
And nodding by the fire, take down this book,
And slowly read, and dream of the soft look
Your eyes had once, and of their shadows deep;
Când vei fi bătrână, cu părul sur şi plin de somn,
Când vei da din cap, moţăind lângă vatră, ia această cartea a mea
Şi citeşte-o încet, şi visează la galeşa privire
Pe care o avură ochii tăi odată şi la umbrele lor adânci;
How many loved your moments of glad grace,
And loved your beauty with love false or true,
But one man loved the pilgrim Soul in you,
And loved the sorrows of your changing face;
La câţi au iubit clipele tale de veselă drăgălăşie
Şi ţi-au iubit frumuseţea cu dor fals sau adevărat;
Dar un singur om a iubit călătorul suflet din tine,
Şi a iubit durerile din obrazul tău schimbat,
And bending down beside the glowing bars,
Murmur, a little sadly, how Love fled
And paced upon the mountains overhead
And hid his face amid a crowd of stars.
Şi aplecat puţin printre gratiile înflăcărate,
Şopteşte, cam trist, cum iubirea fuge mereu,
Şi trecând peste munţii ce stau deasupra atingerii noastre,
Îşi ascunde faţa în roiul de stele pribegi.
William Butler Yeats traducere de Ion Pillat

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2024 blog.ro-en.ro