30 oct.

„The Wild Swans at Coole” de William Butler Yeats

The trees are in their autumn beauty,
The woodland paths are dry,
Under the October twilight the water
Mirrors a still sky;
Upon the brimming water among the stones
Are nine-and-fifty Swans.
Copacii au căpătat frumuseţea lor de toamnă,
Potecile din păduri sunt uscate.
În amurgul de octombrie apa
Oglindă un cer liniştit;
Pe ape lucind între pietre
Stau cincizeci şi nouă de lebede.

The nineteenth autumn has come upon me
Since I first made my count;
I saw, before I had well finished,
All suddenly mount
And scatter wheeling in great broken rings
Upon their clamorous wings.
A nouăsprezecea toamnă a venit peste mine
De când întâia oară le-am numărat;
Le-am văzut până să fi isprăvit bine.
Toate deodată suind
Şi îndepărtându-se, rotind în mari cercuri sparte
Cu aripile lor zgomotoase.
I have looked upon those brilliant creatures,
And now my heart is sore.
All‘s changed since I, hearing at twilight,
The first time on this shore,
The bell-beat of their wings above my head,
Trod with a lighter tread.
Am privit acele strălucitoare fiinţe,
Şi acum mi-e sufletul greu.
Totu-i schimbat de când, ascultând în amurg,
Întâia oară, pe ţărmul de-aici,
Lovitura de clopot a aripilor deasupra capului meu,
Am păşit cu pas mai uşor.
Unwearied still, lover by lover,
They paddle in the cold
Companionable streams or climb the air;
Their hearts have not grown old;
Passion or conquest, wander where they will,
Attend upon them still.
Neobosite încă, iubit lângă iubită
Vâslesc prin frig,
Pe râuri prietenoase, sau urcă prin aer,
Sufletele nu le-au îmbătrânit;
Patimi şi cuceriri, pribegească ele oriunde,
Sunt pentru ele şi azi.
Dar acum stau cârd, pe apa tăcută.
But now they drift on the still water,
Mysterious, beautiful;
Among what rushes will they build,
By what lake‘s edge or pool
Delight men‘s eyes when I awake some day
To find they have flown away?
În taină, în frumuseţe;
Printre ce stufuri clădi-vor ele,
Pe țărmul cărui lac sau tău
Încânta-vor ochii altora când odată mă voi trezi
Să aflu că au zburat.
William Butler Yeats traducere de Ion Pillat

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2022 blog.ro-en.ro