20 ian.

„In Situ” de Phyllis Webb

The poet in his tree of hell
will see life steadily and see it well.
The world is round. It moves in circles.
The poet in his vision tree
imparts immaculate necessity
to murder, ignorance and lust.
Poetul în copacul său infernal
întrezări-va viaţa mereu şi foarte bine.
Lumea e rotundă. Se roteşte.
Poetul în copacul viziunii sale
deosebeşte necesitatea imaculată
de omor, ignoranţă şi desfrâu.
The world is round. It moves in circles.
Poetry, the poet’s curse,
will look, for better or for worse,
like a simple monk in meditation
cloaked in apparent deprivation:
in its ambiguous nakedness
glows the raiment of its otherness.
Lumea e rotundă. se roteşte.
Poezia, blestemul poetului,
va avea grijă de mai bine ori de mai rău,
ca un simplu călugăr în timpul rugii,
înveşmântat în privaţiuni aparente:
în ambiguităţile ei despuiate
ard straiele multiplelor ei deosebiri.
The world is round. It moves in circles.
With laughter on his haunted face,
a madman captive in a leaf’s embrace,
the poet wildly shakes his tree…
Lumea e rotundă. Se roteşte.
Cu un surâs pe faţa lui schimonosită
un nebun captiv îmbrăţişând o frunză,
poetul îşi scutură cu furie copacul…
The world is round. It moves in circles. Lumea e rotundă. Se roteşte.
Phyllis Webb traducere de Virgil Teodorescu, Petronela Negoşanu

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2023 blog.ro-en.ro