31 mart.

„Fruit-Gathering I” de Rabindranath Tagore

Bid me and I shall gather my fruits
to bring them in full baskets into your courtyard,
though some are lost and some not ripe.
Porunceşte, şi eu voi culege toate fructele mele
pentru a ţi le aduce în coşuri pline în grădina ta,
cu toate că unele din ele s-au trecut, iar altele sunt încă necoapte.
For the season grows heavy with its fulness,
and there is a plaintive shepherd’s pipe in the shade.
Căci anotimpul devine greu în splendoare,
iar fluierul păstorului suspină în umbră.
Bid me and I shall set sail on the river.
The March wind is fretful, fretting the languid waves into murmurs.
Dă poruncă, şi eu voi pune să se umfle pânza corabiei pe râu.
Vântul de martie s-a ridicat şi a tulburat valurile care lâncezeau.
The garden has yielded its all,
and in the weary hour of evening
the call comes from your house
on the shore in the sunset.
Grădina şi-a exaltat tot sufletul său,
şi în ceasul mâhnit al serii,
o chemare a venit de la casa ta,
pe plaja pe care-o îmbracă în aur asfinţitul.

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2024 blog.ro-en.ro