16 feb.

a audia

Verbul a audia s-a format, se pare, în mod firesc într-o familie lexicală ce include termeni precum audienţă, auditor, audiţie etc., apărute din latinescul literar audire (din care a rezultat, de altfel, prin evoluţie fonetică normală, şi verbul a auzi).

Primul sens al cuvântului pare a se utiliza în sfera juridică, însemnând „a supune unui interogatoriu, a asculta depoziţia unui martor sau a unui inculpat în vederea rezolvării, soluţionării unui proces”.

Celălalt sens are o arie mai largă de răspândire, fiind aproape perfect sinonim cu a asculta, cu a asista, referindu-se la „a urmări cu atenţie”. Se poate, prin urmare, audia un şir de lecţii, de prelegeri, o serie de cursuri ori de conferinţe.

Cu aceleaşi conotaţii, ce presupun urmărirea atentă, pot fi audiate piese muzicale, de obicei înregistrate. Şi cred, sincer, că în sensul acesta zace ascunsă întreaga frumuseţe a verbului acestuia, căci, dintre toate artele umane, muzica vorbeşte omului în limba inimii sale.

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

  • a contesta: Verbul a contesta face parte dintr-o categorie aparte, cea a cuvintelor pătrunse în limbă într-o ...
  • a concerta: Verbul a concerta a pătruns în limba română dinspre surorile ei latine – it. concertare ...
  • a (se) conforma: Verbul de faţă se poate folosi cu valoare reflexivă – a se conforma – şi ...
  • a (se) îmbrăţişa: Verbul a (se) îmbrățișa este un cuvânt polisemantic care se folosește, în primul rând, pentru ...
  • a promova: Verbul a promova are câteva sensuri, dintre care cel mai cunoscut (cel puţin aşa mi ...

© 2021 blog.ro-en.ro