03 apr.

„Was He Married?” de Stevie Smith

Was he married, did he try
To support as he grew less fond of them
Wife and family?
A fost căsătorit, a căutat
Să-și sprijine soția și copiii
Când nu i-au mai plăcut?
No,
He never suffered such a blow.
Nu.
De-asemeni lovituri a fost scutit.

Did he feel pointless, feeble and distrait,
Unwanted by everyone and in the way?
Era nătâng, bicisnic, visător,
De nimeni vrut și-n calea tuturor?
From his cradle he was purposeful,
His bent strong and his mind full.
De mic știa ce vrea; era deștept,
Nu pregeta cu greul să dea piept.
Did he love people very much
Yet find them die one day?
Ținea la oameni, suferea cumplit
Aflând că unii nu mai sunt?
He did not love in the human way. În felul oamenilor n-a iubit.
Did he ask how long it would go on,
Wonder if Death could be counted on for an end?
Nu se-ntreba cât o să țină-așa
Sau dacă moartea e un țel?
He did not feel like this,
He had a future of bliss.
Nu, nu simțea astfel.
Trăia un veșnic mâine fericit.
Did he never feel strong
Pain for being wrong?
Nu l-a durut cândva, cumva,
Că n-a fost drept cu cineva?
He was not wrong, he was right,
He suffered from others’, not his own, spite.
El nu greșise niciodată, suferind
Numai din vina altcuiva.
But there is no suffering like having made a mistake
Because of being of an inferior make.
Dar poate fi ceva mai dureros
Ca vina de-a te fi născut de jos?
He was not inferior,
He was superior.
El nu era inferior:
Era superior.
He knew then that power corrupts but some must govern? Știa cât e puterea de corupătoare
Și, totuși, unii trebuie să guverneze?
His thoughts were different. El nu gândea așa.
Did he lack friends? Worse,
Think it was for his fault, not theirs?
N-avea prieteni? Sau, mai rău, credea
Că nu-i avea din vina lui și nu a lor?
He did not lack friends,
He had disciples he moulded to his ends.
Nu i-au lipsit; și-apoi, pe lângă ei,
Avea destui învățăcei.
Did he feel over-handicapped sometimes, yet must draw even? Chiar de era handicapat câteodată,
Știa că o lucrare trebuie predată?
How could he feel like this? He was the King of Heaven. Cum se simțea? Un fel de dumnezeu.
…find a sudden brightness one day in everything
Because a mood had been conquered, or a sin?
Descoperea, ca din senin, în toate
Mari frumuseți când se afurisea
Pentru abateri și păcate?
I tell you, he did not sin. V-am spus: el nu putea păcătui.
Do only human beings suffer from the irritation
I have mentioned? learn too that being comical
Does not ameliorate the desperation?
Doar oamenii știu supărarea
De care-am amintit? și-nvață că arlechinada
Nu îndulcește disperarea?
Only human beings feel this,
It is because they are so mixed.
Doar oamenii în acest fel îndură,
Fiind amestecați peste măsură.
All human beings should have a medal,
A god cannot carry it, he is not able.
Tot omul s-ar cădea să poarte o medalie, o tinichea.
Un zeu nu ar putea,
A god is Man’s doll, you ass,
He makes him up like this on purpose.
Căci e-o păpușă-a oamenilor zeul,
Creată dinadins așa.
He might have made him up worse. L-ar fi putut crea mai slut.
He often has, in the past. Așa a fost adesea în trecut.
To choose a god of love, as he did and does,
Is a little move then?
Un zeu al dragostei, atunci,
E-un mic pas înainte?
Yes, it is. Așa se pare.
A larger one will be when men
Love love and hate hate but do not deify them?
Va fi un pas mai mare-atunci
Când omul va iubi iubirea
Și-o să urască ura fără
Să le zeifice?
It will be a larger one. Va fi un pas mai mare.
Stevie Smith traducere de Leon Levițchi

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2022 blog.ro-en.ro